Mäntsälän seurakunta

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa kirkkoherranvirastossa, mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on Mäntsälän seurakunnan jäsen.

Kihlapari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä tarkoitukseen painetun lomakkeen.

Lomakkeella vakuutetaan, ettei kihlaparilla ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä.

Kummankin on lisäksi ilmoitettava, onko heillä aikaisempia avioliittoja  tai rekisteröityjä parisuhteita (AL 12§).

Lomakkeella on oltava molempien allekirjoitukset, jotta esteiden tutkintaa voitaisiin aloittaa.

Lomakkeen voi täyttää esteiden tutkijan luona. Mikäli lomake täytetään muualla, allekirjoitusten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Lomakkeen voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Mäntsälän kirkkoherranvirasto, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa ja julkaista paikallislehdissä (kuulutus). Ajankohta sovitaan kihlaparin kanssa kirkkoherranvirastossa.

Avioliiton esteiden tutkinta (pdf)

Kuulutus (pdf)