Mäntsälän seurakunta

Lähetystyö

Seurakunta on lähetetty osallistumaan Jumalan pelastavaan työhön maailmassa, lähellä ja kaukana. Se on ilosanoman jakamista julistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla.

Seurakunnan lähetystehtävään kuuluu evankelioiminen ja ekumeeninen yhteistyö. Tämän lisäksi lähetystyö on diakonista palvelua ja oikeudenmukaisuuden puolustamista etniseen taustaan katsomatta.

Lähetyskasvatus ja sen rinnalla kulkeva kansainvälisyyskasvatus ovat tärkeitä työsaroja lähetykselle; näitä pidämme yllä kaikessa toiminnassa.


Lähetyksen vuosittaiset tapahtumat


Mummonkammari

Mummonkammari kokoontuu seurakuntakeskuksella tiistaisin klo 10. Mummonkammarissa tehdään erilaisia käsitöitä lähetystyön hyväksi. Mukaan voivat tulla kaikki käsitöistä kiinnostuneet.

syystori


Myyjäisiä järjestetään pääsiäisen aikaan sekä adventtina. Myyjäisissä on myynnissä käsitöitä ja leivonnaisia sekä tilaisuuksissa kahvio ja arpajaiset. 


Vappuna nautitaan yhdessä koko perheen vappulounasta. Tarjolla on herkkuja notkuva seisova pöytä. Ohjelmassa ovat arpajaiset sekä perheen pienimmille taikuri, ongintaa ja kasvomaalausta.


Kauneimpia joululauluja lauletaan joulukuussa kirkossa, Ohkolan Nuorisoseurantalolla sekä Saaren joulumaassa. Kirkossa järjestetään myös Lasten Kauneimmat joululaulut. Kauneimmissa Joululauluissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuralle.


Nimikkolähetit ja -kohteet 

Titta Hämäläinen, Viro

Titta Hämäläinen

Hei! Olen Titta Hämäläinen, kotoisin Etelä-Savosta, Puumalasta. Koulutukseltani olen diakoni, mutta suurimman osan työurastani olen toiminut seurakunnan nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä. Viimeiset kaksitoista vuotta olen ollut Suomen Lähetysseuran työntekijänä Viron evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa. Työpaikkani siellä on EELK Lapsi- ja nuorisotyön yhdistys, jonka kautta tuemme seurakuntia lapsi- ja nuorisotyön tekemisessä.

Tärkein työsarkani on nuorten raamattu- ja lähetyskurssin kehittäminen. Kurssi pyörii meillä nyt toista vuotta, ja sen tavoitteena on tukea nuorten hengellistä kasvua, auttaa tutustumaan paremmin Raamattuun jokapäiväisenä leipänä ja löytämään oma paikka Jeesuksen opetuslasten joukossa eli seurakunnan jäsenenä.

Toinen tärkeä alue on pyhäkoulutyö ja sen kehittäminen materiaalien ja menetelmien avulla. Iloitsen monista hyvistä paikallisista työtovereista ja siitä, että yhdessä voimme tukea virolaisia nuoria oman paikan löytämisessä seurakunnan työssä.

Kiitos Sinulle, kun kannat työtämme rukouksissa!

Tania ja Mika Lehtinen, Etiopia

Lehtiset_ahvis0516

Sairaanhoitaja Tania ja diakoni-sosionomi Mika Lehtien työskentelevät Etiopiassa Mekane Yesus- kirkon työyhteydessä Jimman rovastikunnassa. He toimivat neuvonantajina Kansanlähetyksen kummilapsiprojekteissa sekä ulkoministeriön HIV-projektissa. Lisäksi he toimivat nuoriso-ja perhetyössä kouluttajina seurakunnissa. Mikan tehtävä on kehittää ja koordinoida kummilapsityötä ja Tania työskentelee lasten ja nuorten terveydenhuollon tehtävissä. Perheeseen kuuluu lapsia Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden.

Ilkka ja Satu Koivisto, Thaimaa

koivistot

Koivistot lähtivät ensimmäiselle työkaudelleen Thaimaahan marraskuussa 2017. Heidän suunniteltu työkautensa kesto on 24 kuukauden pituinen, johon sisältyy noin 1,5 vuoden pituinen kielikoulu. Heidän kotiseurakuntansa on Tikkurilan seurakunta.

Satu Koivisto tulee toimimaan todennäköisesti Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon (ECT) työyhteydessä. Hänen tehtävänkuvansa tarkentuu myöhemmin. Satu on syntynyt Espoossa. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri (2004), pääaineena uskonnon pedagogiikka.

Ilkka Koiviston tehtävänä on toimia Mekong alueen tiedottajana. Asemapaikka on Thaimaa. Ilkka on syntynyt Iitissä. Hän on koulutukseltaan psykologian maisteri (1989), ratkaisukeskeinen terapeutti (1995) ja teologian maisteri (2017).

Inkerin kirkko, Venäjä

Hankkeen päätavoitteena on Inkerin kirkon tukeminen ja vahvistaminen. Suomen Lähetysseura tukee kirkon diakonia-, lapsi- ja nuoriso-, perhe- ja hallintotyötä sekä kirkon itsekannattavuuden vahvistamista.

Noin 400 vuotta sitten syntynsä saanut Inkerin kirkko toimii valtavalla maantieteellisellä alueella. Rekisteröityjä seurakuntia on noin 80, toiminnan piirissä noin 15 000 ihmistä. Kirkon hallinnolle ja taloudelle tämä lähtökohta luo suuret haasteet. Muutaman viime vuoden aikana kirkon toimintaa on jäytänyt talousahdinko. Lähetysseuran tavoitteena on vahvistaa kirkon omaa kapasiteettia sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Lähetysseura tukee Inkerin kirkkoa sekä rahallisilla toimintatuilla että omien työntekijöidensä työpanoksen kautta. Vaikka kirkon keskeiset vastuutehtävät ovat pitkälle paikallisten hoidossa, kirkko tarvitsee vielä toistaiseksi suomalaisia työntekijöitä joissakin asiantuntijatehtävissä. Pääosa tuesta annetaan kirkon keskushallinnossa Pietarissa hoidettaviin tehtäviin. Sitä kautta tuki ohjautuu seurakuntien hyödyksi muun muassa koulutuksen ja muun toiminnan muodossa.

Voit tutustua toimintaan tarkemmin osoitteessa www.inkerinkirkko.fi

Suomen Pipliaseura, Lukutaitoa naisille Afrikassa

Lukutaitotyö_Keski-Afrikan-tasavalta_naisten-luokka

Ohjelman ensisijainen tarkoitus on vähentää lukutaidottomuutta neljässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa tarjoamalla lukutaidon opetusta naisille ja tytöille, jotka puhuvat 16 vähemmistökieltä. Ohjelma keskittyy myös lisäämään Etiopian, Kenian, Malawin ja Tansanian Pipliaseurojen lukutaitokapasiteettia. Seurat varustetaan tarvittavilla tiedoilla siten, että ne itse pystyvät toteuttamaan laajoja vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia vuoden 2020 jälkeen.

Ohjelman sisältyvät 16 vähemmistökieltä on valittu tarkoin. Ohjelmasta hyötyvät ensisijaisesti nuoret lukutaidottomat naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.

Ohjelma kouluttaa 1 600 lukutaidon ryhmäohjaajaa ja 16 lukutaito-ohjaajaa. Neljälle pipliaseuralle palkataan lukutaitokoordinaattorit. Ohjelman päätyttyä nämä koordinaattorit ovat osa kunkin pipliaseuran vakituista henkilökuntaa. SIL International vastaa sekä ohjelman konsulttipalveluista että laajan lukutaitomateriaalin laadunvalvonnasta.

Monille Afrikan vähemmistökieltä puhuville nuorille ja aikuisille kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tarjoama opetus on yksi tärkeimmistä oppimistavoista. Tällainen koulutus saavuttaa ihmiset heidän omassa kontekstissaan ja onnistuu parhaiten heidän omalla äidinkielellään.

Ohjelman neljässä kohdemaassa on yhteensä 45 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä. Heistä 2/3 on naisia. Tämä ohjelma vastaa heidän tarpeisiinsa.

Tutustu työhön tarkemmin Suomen Pipliaseuran kotisivuilla www.piplia.fi