Mäntsälän seurakunta

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Mäntsälässä kuuluu 27 henkilöä. Valtuusto päättää mm. seurakunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroprosentista ja rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluvat kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Valtuusto valitsee kymmenjäsenisen kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvosto valitsee edustajat työryhmiin.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina 2017-2018 puheenjohtaja on Päivi Puustinen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja on Niko-Pekka Ovaskainen. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vs. talousjohtaja Helena Nieminen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018

Puustinen Päivi, puheenjohtaja, luokanopettaja, FM
Ovaskainen Niko-Pekka, varapuheenjohtaja, teologian maisteri
Ahjosaari Sanna, kirkon nuorisotyönohjaaja, 23.1.2016 alkaen
Ahosniemi Hilkka, sosiaalijohtaja, eläkkeellä
Blom Markku, hautaustoimen päällikkö, hortonomi
Brusila Jaana, maanviljelijä, agronomi
Eskelinen Katri, opettaja
Hammert Hans, asiantuntija, 1.8.2016 alkaen
Heikkilä Teuvo, kiinteistönhoitaja
Helin Anna, luokanopettaja, KM
Hellström Saija, rehtori                                                                                                 Ikonen Raija, opettaja, eläkkeellä, 1.7.2017 alkaen
Korhonen Timi, seurakuntapastori, 31.8.2017 asti
Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka, opettaja
Latostenmaa Vesa, mittamies, 22.1.2016 asti
Leino Paavo, lehtori, eläkkeellä
Nikander Ulla, luokanopettaja
Nuuttila Simo, lääketieteen ylioppilas, 31.7.2016 asti                                              Näätänen Marko, yrittäjä, 1.9.2017 alkaen
Orre Kari, rovasti
Pöykkö Enni, kanttori
Ravolainen-Rinne Heta, suunnittelija, luottamusmies
Ryynälä Krista, lastenohjaaja
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Salmi Petri, maatalousyrittäjä, rakennusinsinööri
Sundberg Anneli, maatalousyrittäjä, FM
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä
Särkijärvi Tuuli, nuoriso-ohjaaja
Teppinen Marja, maanviljelijä
Toivonen Veikko, henkilöstöpäällikkö, eläkkeellä, 30.6.2017 asti
Tähkäpää Sakari, maanviljelijä, eläkkeellä