Mäntsälän seurakunta

Yhteisvastuukeräys 2017 YV Sydan logo RGB

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys. Yhteisvastuukeräyksen varoilla on jo yli 60 vuoden ajan autettu satoja tuhansia heikkoja ja hädänalaisia ihmisiä Suomessa ja kehitysmaissa.

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa. Keräys käynnistyy sunnuntaina 5.2.2017.

Suomessa vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä

 Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen,

 Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.

Harmaan eri sävyt -hankkeen päätavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle putoavia ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhreja.

Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa sekä etsivää työtä ympäristöissä, joissa haavoittuvuus on suurta ja hyväksikäytön riskit merkittäviä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Vuoden 2017 keräyksen kansainvälisenä esimerkkikohteena olevassa Lähi-Idässä avustustyön painopisteenä Jordaniassa ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12-30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 L1H2370-ISO-NET


YV Uganda Ville Asikainen