Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Mikko Seppälä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Pirkko Matalamäki. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vt. talousjohtaja Helena Nieminen. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 16.1.2019 kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle 2019-2020.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

Seppälä Mikko, puheenjohtaja, kirkkoherra
Matalamäki Pirkko, varapuheenjohtaja, erityisluokanopettaja
Hammert Hans, asiantuntija
Helenius Markku, eläkeläinen
Kupiainen Jari, kehityspäällikkö
Manninen Katri, käsikirjoittaja, kirjailija
Manninen Marjaana, opetusneuvos, kotitalousopettaja
Rautasuo Markku, maanviljelijä
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä                                                                                      
Tonteri Tarja, diakonissa, eläkeläinen

 

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraavat kokoukset:

Seurakuntakeskuksessa klo 17.00

27.8.2020
1.10.2020
29.10.2020
19.11.2020
9.12.2020