Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Mikko Seppälä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Pirkko Matalamäki. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Helena Nieminen. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 13.1.2021 kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021-2022.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022

Seppälä Mikko, puheenjohtaja, kirkkoherra
Matalamäki Pirkko, varapuheenjohtaja, erityisluokanopettaja
Elonheimo Tapani, luokanopettaja
Kiiski Aija, opettaja
Pöykkö Enni, kanttori, kotiäiti
Rautasuo Markku, maanviljeljä
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä                                                                                                                                                                                Tokola Jonne, rakennusmestari                                                                                     
Tonteri Tarja, diakonissa, eläkeläinen                                                                                                                                                                             Virtanen Jarmo, rakennusinsinööri

 

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraavat kokoukset:

Seurakuntakeskuksessa klo 17.00

26.8.2021

30.9.2021

28.10.2021

18.11.2021

8.12.2021