Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Tarja Meijer. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on Pirkko Matalamäki. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Helena Nieminen. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 13.1.2021 kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021–2022.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021–2022

Meijer Tarja, puheenjohtaja, kirkkoherra, tarja.meijer@evl.fi
Matalamäki Pirkko, varapuheenjohtaja, erityisluokanopettaja, pirkko.matalamaki@gmail.com
Hammert Hans, asiantuntija, hhammert@gmail.com
Pöykkö Enni, kanttori, enni.poykko@gmail.com
Rautasuo Markku, maanviljeljä, markku.rautasuo@luukku.com
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Sundberg Anneli, FM, MMM, sundberganneli@hotmail.com
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä, sirpa.i.suvanto@gmail.com
Tokola Jonne, rakennusmestari
Tonteri Tarja, diakonissa, eläkeläinen, tarjat.tonteri@gmail.com
Virtanen Jarmo, rakennusinsinööri, virtanen.j.jarmo@gmail.com

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraavat kokoukset:

Seurakuntakeskuksessa klo 17.00

22.9.2022

17.11.2022

8.12.2022