Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Mäntsälässä kuuluu 27 henkilöä. Valtuusto päättää mm. seurakunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroprosentista ja rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluvat kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Valtuusto valitsee kymmenjäsenisen kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvosto valitsee edustajat työryhmiin.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina 2019-2020 puheenjohtaja on Päivi Puustinen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja on Ulla Nikander. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vt. talousjohtaja Helena Nieminen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019 - 2022

Elonheimo Tapani, luokanopettaja
Eskelinen Katri, opettaja, yrittäjä
Goltz Saul, hautausmaanhoitaja
Hammert Hans, asiantuntija
Havula Tapio, maatalousyrittäjä, eläkeläinen
Heikkilä Hannu, ammattikasvatusneuvos
Helenius Markku, eläkeläinen
Helin Anna, luokanopettaja
Hellström Saija, rehtori                                                                                              
Isokääntä Mauri, Business IT Director, eläkkeellä
Kiiski Aija, opettaja
Kupiainen Jari, kehityspäällikkö
Manninen Katri, käsikirjoittaja, kirjailija
Matalamäki Pirkko, eritysluokanopettaja
Nikander Ulla, luokanopettaja, eläkkeellä
Pallaskari Kaisa, luokanopettaja
Puustinen Päivi, luokanopettaja, FM                                         
Pöykkö Enni, kanttori, kotiäiti
Rautasuo Markku, maanviljelijä
Ruusunen-Jussila Sari, floristi, ompeluyrittäjä
Ryynälä Krista, lastenohjaaja
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Sundberg Anneli, FM, MMM
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä
Tokola Jonne, rakennusmestari
Vierikko Tarja, sairaanhoitaja
Virtanen Toni, maanviljelijä 

 

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraava kirkkovaltuuston kokous

Seurakuntakeskus klo 18

9.6.2021