Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Mäntsälässä kuuluu 27 henkilöä. Valtuusto päättää mm. seurakunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroprosentista ja rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluvat kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Valtuusto valitsee kymmenjäsenisen kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvosto valitsee edustajat työryhmiin.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina 2019-2020 puheenjohtaja on Päivi Puustinen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja on Ulla Nikander. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vt. talousjohtaja Helena Nieminen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019 - 2022

Elonheimo Tapani, luokanopettaja, 9.6.2021 asti
Eskelinen Katri, opettaja, yrittäjä, katri.eskelinen@elisanet.fi
Goltz Saul, hautausmaanhoitaja
Hammert Hans, asiantuntija, hhammert@gmail.com
Havula Tapio, maatalousyrittäjä, eläkeläinen, tapio.havula@pp.inet.fi
Heikkilä Hannu, ammattikasvatusneuvos, hannu.heikkila@msoynet.com
Helenius Markku, eläkeläinen, helenius.markku@gmail.com
Helin Anna, luokanopettaja, anna.helin@mantsala.fi
Hellström Saija, rehtori, saija.hellstrom@gmail.com                                                                                            
Isokääntä Mauri, Business IT Director, eläkkeellä, mauri.isokaanta@elisanet.fi
Kiiski Aija, opettaja, aijakiiski1@gmail.com
Kupiainen Jari, kehityspäällikkö, jari@kupiainen.fi
Manninen Katri, käsikirjoittaja, kirjailija
Matalamäki Pirkko, eritysluokanopettaja, pirkko.matalamaki@gmail.com
Nikander Ulla, luokanopettaja, eläkkeellä, ullaope2014@gmail.com
Pallaskari Kaisa, luokanopettaja, kaisa@pallaskari.fi
Puustinen Päivi, luokanopettaja, FM, paivi.puustinen@gmail.com                                         
Pöykkö Enni, kanttori, enni.poykko@gmail.com
Rautasuo Markku, maanviljelijä, markku.rautasuo@luukku.com
Ruusunen-Jussila Sari, floristi, ompeluyrittäjä, sari.ruusunenjussila@gmail.com
Ryynälä Krista, lastenohjaaja, krista.ryynala@msoynet.com
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Sundberg Anneli, FM, MMM, sundberganneli@hotmail.com
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä, sirpa.i.suvanto@gmail.com
Tokola Jonne, rakennusmestari
Vierikko Tarja, sairaanhoitaja, vierikkotarja60@gmail.com                                                                                                                               Virtanen Jarmo, rakennusinsinööri, 10.6.2021 alkaen, virtanen.j.jarmo@gmail.com
Virtanen Toni, maanviljelijä, tonipekka74@hotmail.com

 

 

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraava kirkkovaltuuston kokous

Seurakuntakeskus klo 18

6.10.2021