Työryhmät

Työryhmiin kuuluu seurakuntalaisia sekä seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Ryhmissä suunnitellaan työalojen toimintaa ja tehdään mm. taloutta koskevia päätöksiä. Jokaisessa ryhmässä työskentelee kirkkoneuvoston edustaja.

Työryhmän jäsenyydestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä itselleen läheisimmän työalan työntekijöihin. Jos esimerkiksi nuorille suunnatun toiminnan ideointi innostaa eniten, oikeat yhteyshenkilöt ovat nuorisotyön työntekijät.

Toimikausi 2019–2020

Aikuistyö

Timi Korhonen, Eija Koskela, Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen, Marko Näätänen, Vesa Pirjola, Anneli Sundberg, Terttu Yömaa, Hellström Saija, kirkkoneuvoston edustajana Ulla Nikander

Diakoniatyö

Liisa Helin, Esko Mikkonen, Erkki Toivanen,  Tarja Tonteri, Jarmo Virtanen, kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Suvanto

Kiinteistöt

Teuvo Heikkilä, Pentti Ovaska, Markku Rautasuo, Matti Virpiaro, kirkkoneuvoston edustajana Hans Hammert

Kirkkomusiikki

Markku Blom, Kristiina Mäkinen, Raija Ojell, Enni Pöykkö, Sanna Ratia, Tapani Elonheimo, kirkkoneuvoston edustajana Marjaana Manninen

Varhaiskasvatus ja perhetyö

Mervi Kärkkäinen, Susanna Laaksonen, Jaana Luukkonen, Satu Orajärvi, Anu Ollila, Krista Ryynälä, Kirsi Kaartti, Aija Kiiski, kirkkoneuvoston edustajana Katri Manninen

Lähetystyö

Aino Heikkilä, Seija Häyhänen, Aira Jussila, Eija Koskela, Paavo Leino, Tarja Pulkkinen, Erkki Ratia, Jarmo Virtanen, kirkkoneuvoston edustajana Markku Helenius

Nuorisotyö

Erkki Laine, Kaisa Pallaskari, Jonna Salonen, Tapani Elonheimo, Henrik Jäälinoja, kirkkoneuvoston edustajana Päivi Puustinen

Suunnittelu

Jari Kupiainen, Marjaana Manninen, Pirkko Matalamäki, Ulla Nikander, Päivi Puustinen, Rauno Saarnio

Viestintä

Sanna Ahjosaari, Katri Heinmurto, Seppo Huovila, Katri Manninen, kirkkoneuvoston edustajana Jari Kupiainen