Työryhmät

Työryhmiin kuuluu seurakuntalaisia sekä seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Ryhmissä suunnitellaan työalojen toimintaa ja tehdään mm. taloutta koskevia päätöksiä. Jokaisessa ryhmässä työskentelee kirkkoneuvoston edustaja.

Työryhmän jäsenyydestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä itselleen läheisimmän työalan työntekijöihin. Jos esimerkiksi nuorille suunnatun toiminnan ideointi innostaa eniten, oikeat yhteyshenkilöt ovat nuorisotyön työntekijät.

Toimikausi 2021–2022

Aikuistyö

Timi Korhonen, Eija Koskela, Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen, Vesa Pirjola, Anneli Sundberg, Terttu Yömaa, Hellström Saija, kirkkoneuvoston edustajana Ulla Nikander

Diakoniatyö

Liisa Helin, Esko Mikkonen, Erkki Toivanen,  Tarja Tonteri, Jarmo Virtanen, kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Suvanto

Kiinteistöt

Teuvo Heikkilä, Pentti Ovaska, Markku Rautasuo, Matti Virpiaro, kirkkoneuvoston edustajana Jonne Tokola

Kirkkomusiikki

Minna Blom, Kristiina Mäkinen, Raija Ojell, kirkkoneuvoston edustajana Enni Pöykkö

Varhaiskasvatus ja perhetyö

Roberta Fabritius, Kirsi Kaartti, Mervi Kärkkäinen, Jaana Luukkonen, Suvi Niskanen, Anu Ollila, Krista Ryynälä, kirkkoneuvoston edustajana Aija Kiiski

Lähetystyö

Aino Heikkilä, Seija Häyhänen, Aira Jussila, Suvi Katila, Eija Koskela, Paavo Leino, Tarja Pulkkinen, kirkkoneuvoston edustajana Jarmo Virtanen

Nuorisotyö

Erkki Laine, Kaisa Pallaskari, Jonna Salonen, Henrik Jäälinoja, kirkkoneuvoston edustajana Päivi Puustinen

Suunnittelu

Pirkko Matalamäki, Ulla Nikander, Päivi Puustinen, Rauno Saarnio

Viestintä

Sanna Ahjosaari, Katri Heinmurto, Seppo Huovila, Katri Manninen, kirkkoneuvoston edustajana Enni Pöykkö