Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset

Virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Virkatodistuksen antaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu käyttötarkoitukseen.

Virkatodistukset henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvitykset esim. perunkirjoituksiin toimitetaan noin viikon sisällä. Virkatodistukset sukututkimusta varten pyritään tekemään kolmen kuukauden kuluessa.

Toimitamme myös virkatodistuksia ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Sukuselvityksen tilaaminen vainajasta perunkirjoitusta varten

Mäntsälän seurakunta kuuluu 1.9.2021 alkaen Lahden aluekeskusrekisteriin. Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien osalta riittää vain yksi virkatodistustilaus (sukuselvitys).

Sukuselvitys kuolleesta henkilöstä tilataan henkilön viimeisestä seurakunnasta. Sukuselvitys kattaa koko henkilön historian Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien osalta.

Sukuselvitysmuotoiset virkatodistuksen entisistä jäsenistä ajalta, jolloin he ovat olleet kirjoilla Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa, tilataa ko. seurakunnasta. Mainitse tilausta tehdessä, minkä seurakuntien osalta todistus tilataan ja tiedossasi oleva mahdollinen ajankohta ko. seurakunnassa.

Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvat seurakunnat:

Asikkala, Hamina, Heinola (Heinolan kaupunki- ja maaseurakunta), Hirvensalmi, Hollola (Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki), Hyvinkää, Iitti, Imatra, Järvenpää, Lahti (Joutjärvi, Keski-Lahti, Laune, Salpausselkä, Nastola), Myrskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Orimattila (Artjärvi), Pornainen, Savonlinna (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sääminki), Tainionvirta (Hartola, Sysmä).

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin, Kirjurin. Jäsenrekisterissä on myös seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat).

Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Kirjuri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista (ajalta ennen 1.10.1999), vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakuntien vanhoissa kirkonkirjoissa.

  • vainajasta tilataan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen)
  • todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään
  • ns. elää todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla, jollei hänestä ole elää-merkintää muissa ev. lut. seurakuntien antamissa todistuksissa

Mäntsälän seurakunnasta voi tilata virkatodistukset ja sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset myös puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa.

Kirkonkirjat

Mäntsälän seurakunnan kirkonkirjat ovat kirkkoherranvirastossa 1840-luvulta, sitä aikaisemmat ovat Kansallisarkistossa Hämeenlinnassa. Sukututkimukseen tarvitsemme aina kirjallisen pyynnön, jonka voi tehdä esimerkiksi oheisella lomakkeella. Sukututkimusta voi tehdä myös itse lain sallimissa puitteissa sukututkijoita varten olevista mikrofilmeistä. Ajan itsenäistä sukututkimusta varten voi tilata kirkkoherranvirastosta.

Yhteystiedot

Kirkkoherranvirasto

mantsalan.seurakunta@evl.fi

019 560 7500

Urheilutie 1, 04600  Mäntsälä

avoinna ma-pe klo 9-13

Hinnasto 1.1.2020 alkaen

1. Päähenkilön todistuksesta veloitetaan 30 euroa, jos tiedot haetaan digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista (poikkeuksena jokin tietty yksittäinen tieto kuten vainajan kuolintieto tai kastekirjaote 9 euroa). Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Päähenkilön todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos tiedot haetaan uudemmista jäsentietolähteistä. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

4. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9 euroa.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.

Toimitusmaksu

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.