Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset

Mäntsälän seurakunnasta voi tilata virkatodistukset ja sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai tilaa virkatodistus verkkopalvelusta

Virkatodistukset henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvitykset esim. perunkirjoituksiin toimitetaan noin viikon sisällä. Virkatodistukset sukututkimusta varten pyritään tekemään kolmen kuukauden kuluessa.

Toimitamme myös virkatodistuksia ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Sukuselvityksen tilaaminen vainajasta perunkirjoitusta varten

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin, Kirjurin. Jäsenrekisterissä on myös seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat).

Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Kirjuri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista (ajalta ennen 1.10.1999), vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakuntien vanhoissa kirkonkirjoissa.

  • vainajasta tilataan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen)
  • todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään
  • ns. elää todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla, jollei hänestä ole elää-merkintää muissa ev. lut. seurakuntien antamissa todistuksissa

Hinnasto 1.1.2020 alkaen

1. Todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

Todistuksesta veloitetaan 30 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tai kirkollisesta toimituksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

4. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9 euroa.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.

Toimitusmaksu

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Kirkonkirjat

Mäntsälän seurakunnan kirkonkirjat ovat kirkkoherranvirastossa 1840-luvulta, sitä aikaisemmat ovat Kansallisarkistossa Hämeenlinnassa. Sukututkimukseen tarvitsemme aina kirjallisen pyynnön, jonka voi tehdä esimerkiksi oheisella lomakkeella. Sukututkimusta voi tehdä myös itse lain sallimissa puitteissa sukututkijoita varten olevista mikrofilmeistä. Ajan itsenäistä sukututkimusta varten voi tilata kirkkoherranvirastosta p. 019 5607 500.