syysryhmän konfirmaatio (Viikkomessu)

su 22.11. kello 14.00 - 16.00
Kirkko

Messu

messu
Juha-Pekka Heino, Jussi Hokkanen, Johanna Linna, Heini Grefberg