Uutislistaukseen

Mäntsälän seurakunnassa on käynnissä piispantarkastus

Piispa Kaisamari Hintikka pitää kädessään piispansauvaa.

Noin kaksi vuotta kestävä piispantarkastus on edennyt huhtikuun viimeisellä viikolla olevaan piispantarkastusviikkoon, jonka aikana Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka tapaa seurakunnan työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä ja keskustelee heidän kanssaan ajankohtaisista kysymyksistä. 

Lisäksi piispa seurueineen tutustuu seurakunnan verkostoyhteistyöhön ja kohtaa mäntsäläläisiä torstaina 27.4. kirjaston vierailutunnilla klo 9.30–10.30 sekä kansallisen veteraanipäivän seppelten laskussa ja juhlassa klo 12 eteenpäin. Kirjastovierailun aikana Kaisamari Hintikka kertoo työstään ja antaa kolme kirjavinkkiä. Piispa vastailee myös hänelle etukäteen esitettyihin kysymyksiin, joita voi käydä kirjoittamassa 22.4. asti osoitteessa mantsalanseurakunta.fi/palaute.

Piispantarkastusviikko huipentuu sunnuntaina 30.4. klo 10 alkavaan piispanmessuun, juhlakahveihin ja loppulausuntoon Mäntsälän kirkossa. Juhlava jumalanpalvelus kuvataan myös suorana lähetyksenä seurakunnan YouTube-kanavalle. Messun päätteeksi piispa antaa tiivistetyn lausunnon hänen ja tuomiokapitulin väen tekemistä havainnoista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

”Varsinainen lausunto koko laajuudessaan lähetetään seurakuntaan vähän myöhemmin”, Mäntsälän seurakunnan kirkkoherra Tarja Meijer kertoo prosessin etenemisestä. 

”Noin vuoden päästä lääninrovasti saapuu Mäntsälään suorittamaan jälkitarkastuksen. Sen tarkoituksena on seurata, että seurakunta on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ja ollaan menossa oikeaan suuntaan.”

Piispantarkastusten historia Suomessa ulottuu noin 600 vuoden taakse

Piispantarkastuksia suoritetaan noin 10 vuoden välein. Yleensä prosessi käynnistetään tuomiokapitulin ja seurakunnan edustajien yhteisellä palaverilla noin vuotta ennen piispan ilmoittamaa tarkastusajankohtaa.

Varsinainen tarkastus koostuu kahdesta osasta; hallinnon, talouden ja suunnittelujärjestelmän tarkastuksesta sekä varsinaisesta piispantarkastusviikosta. 

”Mäntsälän seurakunnassa ensimmäinen osio pidettiin lokakuun alussa ja varsinainen piispantarkastusviikko on 25.–30.4.2023.”

Piispantarkastuksen eri tilanteissa tarkastellaan seurakunnan nykytilannetta ja etsitään mahdollisia uusia toimintatapoja muuttuvassa toimintaympäristössä. 

”Tarkastus on yksi niistä tavoista, joilla piispa hoitaa kaitsentatehtävää eli huolehtii seurakunnista. Luonteeltaan piispantarkastus on vuorovaikutuksellinen”, Tarja Meijer kuvailee.

Kirkkolain mukaan piispantarkastuksella on sekä tavoitteellisen toiminnan vahvistamiseen että laillisuusvalvontaan liittyvä tehtävä.

”Tavoitteellisen toiminnan vahvistamisessa kiinnitetään huomiota strategiseen suunnitteluun ja ohjausjärjestelmiin, toimintaympäristön arviointiin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen”, Tarja Meijer selvittää.

”Laillisuusvalvonta puolestaan keskittyy hallinnon, talouden, omaisuuden- ja rahastojenhoidon sekä kirkonkirjojen ylläpidon ja arkistoinnin säännösten mukaisen toteutuksen tarkasteluun.”

Tiesitkö?

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on 9 hiippakuntaa, joista Mäntsälän seurakunta kuuluu Espoon hiippakuntaan. Hiippakuntajako on maantieteellinen. 

Espoon hiippakunnassa on kaikkiaan 19 seurakuntaa, Hangosta Mäntsälään. 

Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa yhdessä hiippakuntavaltuuston, tuomiokapitulin ja tuomiokapitulin henkilöstön kanssa. 

Espoon hiippakunnan piispa on Kaisamari Hintikka.

30.3.2023 16.06