Kerhonohjaajalomake 2023

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa mielenkiinnostasi kerhon ohjaamista kohtaan. Kerhonohjaajat kouluttautuvat isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa sekä mahdollisesti erillisissä kerhonohjaajatapaamisissa. Työntekijät tukevat kerhojen toimintaa, auttavat kerhokertojen suunnittelussa ja hankinnoissa. Lisäksi pidetään kerhonohjaajakokouksia. Kerhonohjaaja saa kerhon pidosta 10€ / kerhokerta palkkion. Palkkiot maksetaan joulukuussa ja toukokuussa. Kerho voi toimia seurakunnan tiloissa Wanhalla ja Kerhokulmassa sekä Hyökännummen kerhotalolla. Lisäksi meillä on yksi salivuoro Ehnroosin koululla tiistaisin. Työntekijävetoinen sählykerho, johon myös tarvitaan kerhonohjaajia toimii Nummisissa keskiviikkoisin. Voimme anoa kerholle tilaa myös muilta kouluilta tms. tiloista, mikäli kerhoideoita syntyy. Kerhoa pidetään kerhonohjaajaparin kanssa. Voit hakea kerhoa ohjaamaan valmiiksi jonkun kaverin kanssa kerhonohjaajaparina (molemmat täyttävät kuitenkin tämän lomakkeen) tai yksin, jolloin me etsimme sinulle kerhonohjaajaparin. 

Valitse vaihtoehto
Kirjoita tähän, jos sinulla on jo mielessä kenen kanssa kerhoa pitäisit. Voit jättää tämän kohdan myös tyhjäksi.
Kirjoita tähän mikäli olet toiminut jo aiemmin kerhonohjaajana. Kerro mitä kerhoa olet ohjannut, koska ja kenen kanssa.
Minulle mahdolliset kerhopäivät
Valitse tästä kaikki ne päivät, jolloin voit pitää kerhoa.
Kerro tässä esimerkiksi kellonajoista, milloin voisit kerhon päästä minäkin päivänä aloittamaan
Missä voisit pitää kerhoa?
Valitse tästä paikat, jossa voisit pitää kerhoa
Mitä kerhoa haluaisit pitää?
Tässä listattuna viime vuosien eri kerhoja. Rastita kaikki mitä voisit pitää. Voit myös kirjoittaa oman kerhoajatuksen vaihtoehtojen ulkopuolelta.
Kirjoita tähän, mikäli sinulla on mielessä kerho, jota ei listattu edellä