Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan nuoria väkivaltaisessa maailmassa

Ev.lut. kirkon vuosittainen Yhteisvastuu-suurkeräys alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Vuoden 2023 Yhteisvastuu kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan kouluväkivalta on dramaattisesti lisääntynyt yhä nuorempien joukossa, ja kouluväkivaltaa kokee viikoittain jopa 39 000 nuorta. Väkivallan kasvu näkyy erityisesti alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuuden huomattavana lisääntymisenä. Hälyttävintä kasvu on 12–14-vuotiaiden ikäluokassa. 

Väkivalta näkyy myös vapaa-ajalla, sillä entistä useammin väkivallanteot kuvataan sosiaalisessa mediassa jaettavaksi, ja niistä jää ikuinen jälki.

”Me aikuiset voimme vaikuttaa siihen, että asianmukaisella ja mahdollisimman varhaisella tuella katkaistaan väkivallan kierre. Rajoille, rakkaudelle ja turvallisille aikuisille on huutava tarve, ja juuri tällaista tukea ollaan Yhteisvastuukeräyksen avulla lisäämässä”, Mäntsälän seurakunnan diakoniatyöntekijä Nina Häkkinen toteaa. 

Yhteisvastuu-piispana 2023 toimii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lahjoita haluamasi summa oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

Lahjoitustavat:

  • verkossa osoitteessa yhteisvastuu.fi/mantsalaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
  • MobilePay 32024
  • Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja OP FI14 5000 0120 2362 28. Lisää lahjoitukseesi Mäntsälän seurakunnan viitenumero 308388.  

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2022/9229.

Paikallisia tempauksia ja tapahtumia

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta noin 20 % menee Aseman Lapset ry:lle nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan. Toiset 20 % jää Mäntsälään ja noin 60 % ohjataan teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

”Meillä Mäntsälässä keräysvarojen hyödyntämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakunnan ja kunnan nuorisotyön ammattilaisten kanssa”, Nina Häkkinen kertoo.

Helmikuussa Yhteisvastuukeräys näkyy Mäntsälässä erityisesti Yhteisvastuun avausmessussa 5.2. klo 10, jolloin kolehti kerätään Yhteisvastuun hyväksi. Messun jälkeen juodaan Runebergin päivän kunniaksi leivoskahvit, jonka yhteydessä voi tehdä lahjoituksen käteisellä, puhelimella tai verkon välityksellä.

Lisäksi Ankkurissa järjestetään Ystävänpäivän kahvikonsertti 14.2. klo 18–19.30. Esiintymässä on mäntsäläläisiä lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Vapaaehtoinen kahvimaksu menee Yhteisvastuulle.  

Yhteisvastuun lipaskerääjät ovat liikkeellä helmikuusta lähtien. Lipaskerääjäksi pääsee ottamalla yhteyttä Nina Häkkiseen p. 0440 687 322, nina.a.hakkinen@evl.fi. Vapaaehtoisten lipaskeräyspäivät ovat ma 6.2., la 11.2., la 18.2., pe 24.2. ja la 25.2.

Rippikoululaiset keräävät S-marketissa ja Cittarissa ti 28.2. klo 16–18.30, ke 1.3. klo 16–18.30, ke 8.3. klo 16–18.30, ti 21.3. klo 16–18.30, la 25.3. klo 11.45–14.15, ti 28.3. klo 16–18.30, la 1.4. klo 9.45–16.15, ke 19.4. klo 16–18.30 ja ke 3.5. klo 17.30–19.

Vuoden aikana on tulossa paljon muitakin kivoja tapahtumia ja tempauksia Yhteisvastuuseen hyväksi, joista seurakunta tiedottaa erikseen.

Keräystuottojen jakautuminen ja lahjoituskohteet 

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lleLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. Konkreettisesti keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-O-toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Kumpaankin menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. Toiminta on konkreetista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä. Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

  • noin 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
  • noin 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
  • noin 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Mikä Yhteisvastuu?

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat.

yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pinkillä pohjalla lukee teksti Tehdään yhdessä toisille se, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän.
Mustalla pohjalla lukee teksti: perinteinen suomalainen kahvitauko kestää 60 uhria.

Ota yhteyttä

diakoniatyöntekijä

Yhteisvastuu, vapaaehtoistoiminta, kehitysvammaistyö, sateenkaarityön yhteyshenkilö