Häät

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on jumalanpalvelus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Se on juhlava ja merkityksellinen sinetti yhdelle elämän tärkeimmistä ihmissuhteista. Toisaalta kyse on myös juridisesta tapahtumasta, joka edellyttää valmisteluja: vihkimiseen tarvittava esteiden tutkinta tulee käynnistää viimeistään seitsemän päivää ennen vihkimistä.

Avioliittoon vihkiminen Mäntsälässä

Vihkiminen tai avioliiton siunaus voidaan toimittaa kirkossa, kappelissa, kotona tai muussa sovitussa paikassa. Tiedustelut kirkon varauksista ja muista vihkiajoista tehdään kirkkoherranvirastosta tai päivystävältä papilta.

Kirkko, kappeli ja muut seurakunnan tilat ovat vihkitoimituksia varten maksuttomia. Seurakunnan tiloja on mahdollisuus vuokrata erikseen hääjuhlaa varten. Tarkemmat kuvaukset tiloista löydät täältä ja tilavuokrahinnaston täältä.

Vihkimisiä suoritetaan aina sovittuna ajankohtana, mutta kuten tiedetään, kesälauantait ovat suosituimpia vihkipäiviä. Mäntsälän kirkossa kesäisin (kesä-elokuu) lauantaivihkimisiä toimitetaan klo 14 alkaen ja muulloin (syys-toukokuu) klo 16 alkaen.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton solmiminen on juridinen tapahtuma ja siksi ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliitolle ole avioliittolain asettamia laillisia esteitä. Kun avioliiton esteettömyys on todettu, vihkipari saa esteettömyystodistuksen, joka on voimassa neljä kuukautta. Esteettömyystodistus toimitetaan kihlaparille kotiin tai sitä voidaan säilyttää kirkkoherranvirastossa vihkimistä varten. Todistus pitää olla mukana vihkitilaisuudessa.

Avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa kirkkoherranvirastossa, mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on Mäntsälän seurakunnan jäsen. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa esteiden tutkinnan.

Esteiden tutkintaa voi pyytää kirkon sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tätä palvelua voi käyttää, jos vähintään toinen kihlakumppaneista on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja molemmat ovat yli 18-vuotiaita sekä heidän kotikuntansa on Suomessa. Palvelun käyttöön tarvitaan lisäksi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Esteiden tutkintaa voit pyytää myös esteidentutkinta-lomakkeella. Kihlakumppanit voivat tulla yhdessä täyttämään lomakkeen kirkkoherranvirastoon. Tällöin on mahdollisuus saada neuvontaa lomakkeen täyttämiseen ja esteiden tutkinta käynnistyy heti. Molempien tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus.

Voit myös tulostaa esteiden tutkintalomakkeen ja toimittaa täytetyn lomakkeen kirkkoherranvirastoon. Lomakkeen voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Mäntsälän kirkkoherranvirasto, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä.

Tässä Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kuulutukset

Avioliiton esteiden tutkinnasta puhuttiin aiemmin kuulutuksina. Kuulutusperinne on säilynyt siten, että seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa, jolloin samassa yhteydessä heidän puolestaan rukoillaan. Tieto tulevasta avioliitosta voidaan myös julkaista paikallislehdessä. Ajankohta sovitaan kihlaparin kanssa esteiden tutkinnan yhteydessä.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen

Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 1.3.2017 noudattaa kirkkolakia ja -järjestystä, ja koska ne eivät anna mahdollisuutta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle, ei tällaista vihkimistä ole mahdollista järjestää Mäntsälän kirkossa. Rukoushetkiä voidaan järjestää kirkossa ja muissa paikoissa.

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa ja pareja muistetaan pyydettäessä jumalanpalveluksen esirukouksessa. Seurakunnan tilojen vuokraaminen myös näihin perhejuhliin on mahdollista. Kirkkoherra tekee päätökset tilojen käytöstä mahdollisissa rajatapauksissa.

 

Mies pujottaa naisen nimettömään sormuksen.