Kansainvälinen diakonia

Kansainvälinen diakonia on kristillistä rakkaudenpalvelua, joka ulottuu maamme rajojen ulkopuolelle. Sen perustelu ja tehtävä on sama kuin kotimaisen diakonian; rakkaus, joka etsii ja auttaa kaikkein suurimmassa hädässä olevia.

Auttaminen käytännössä

Mäntsälän seurakunnassa kansainvälistä diakoniaa toteutetaan pääasiassa Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kautta.

 

 

KUA on Suomen suurin uskoperustainen kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja sekä osa kirkkojen kansainvälistä avustusverkostoa. KUA on kirkon auttava käsi maailmalla. Työtä tehdään monilla maailman kriisialueilla, missä avuntarve on suurin ja olosuhteet hauraat.

Tärkeitä arvoja KUA:n toiminnassa ovat

  • Kristillinen lähimmäisenrakkaus
  • Kaikkien valikoimaton auttaminen uskontoon, etniseen taustaan tms. katsomatta
  • Ihmisoikeuksien edistäminen
  • Tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen sekä
  • Uskontojen välinen vuoropuhelu


KUA:n työntekijöistä suurin osa on kohdealueilla. Järjestö toimii tällä hetkellä Keski- ja Itä-Afrikassa, Lähi-idässä sekä Kaakkois-Aasiassa.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöinä toimivat Tuula Eloranta ja lähetyssihteeri Menni Nousiainen

 

Ystävyysseurakuntatyö

Mäntsälän seurakunnalla on ystävyysseurakunta Suomessa,  Pielisensuun seurakunta Joensuussa.
 
Tuusulan rovastikunnan yhteiset ystävyysseurakunnat ovat Virossa Viljandin rovastikunta sekä Pyhän Mikaelin seurakunta Pietarissa Venäjällä.
 
Muita ystävyyssuhteita olemme solmineet Skuoritsan seurakuntaan Inkerinmaalla. Tämä ystävyyssuhde toimii vapaaehtoistuella. 

KUA on yhteistyössä Kenian valtion kanssa rakennuttanut vesijärjestelmän Arumrumin peruskoululle.

Putkiston kautta tuotu vesi tuo vettä koululaisten juotavaksi ja auttaa hygieniatarpeisiin. Se säästää myös koululaisilta aikaa tuntien mittaisilta, vaarallisilta vedenhakumatkoilta. Järjestelmän ansiosta aikaa opinnoille on useita tunteja enemmän viikossa.