Virkatodistus

Mäntsälän seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin.

Aluekeskusrekisteri huolehtii seurakunnan jäsenkirjanpitoon ja jäsenrekisteristä luovutettaviin tietoihin liittyvistä tehtävistä.

Virkatodistukset ja sukututkimukset

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin.

Elää-todistukseen merkitään henkilön perustiedot. Huom! Perunkirjoituksen yhteydessä erillistä elää-todistusta ei tarvita, jos henkilön tiedot ilmenevät vainajasta tehtävillä todistuksilla.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on sisällöltään laajempi. Sen antaminen edellyttää hyväksyttyä käyttötarkoitusta, esim. perunkirjoitus. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu sen käyttötarkoitukseen.

 Näin voit tilata virkatodistuksen:

Rekisteröintipalvelut:

Rekisteröintipalvelut hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Näitä ovat:

  • avioliiton esteiden tutkinnat
  • kirkkoon liittymiset ja kirkosta eroamiset
  • kirkollisten toimitusten rekisteröinnit: kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen, hautaan siunaaminen

Rekisteröintipalvelujen yhteystiedot:

Sähköposti lahti.rekisteroinnit@evl.fi.

Puhelin 044 719 4611 ja 044 719 1256 ma–to klo 9–14.

Lomakkeet postitetaan osoitteeseen: Lahden aluekeskusrekisteri, PL 84, 15111 Lahti