Mäntsälän seurakunta

Mäntsälän seurakunnan toimintaa ohjaa toimintastrategia "Mäntsälän seurakunta - kotiseurakunta". Toimintastrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuustokauden aikana eli neljän vuoden välein.

Koko kirkon strategia "Kohtaamisen kirkko" on päivitetty vuoteen 2020.

Toimintastrategiaan kirjataan mm. toiminnan painopistealueet.

2013-2018 toimintastrategiaa toiminnan painopistealueineen  noudatetaan edelleen vuonna 2019.

Seurakunnan uutta strategia suunnitellaan vuodelle 2020.