Mäntsälän seurakunta

Mäntsälän seurakunnan toimintaa ohjaa toimintastrategia "Mäntsälän seurakunta - kotiseurakunta". Toimintastrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuustokauden aikana eli neljän vuoden välein.

Toimintastrategiaan kirjataan mm. toiminnan painopistealueet.

2013-2018 toimintastrategiaa toiminnan painopistealueineen noudatetaan edelleen vuonna 2021.

Seurakunnan uusi strategia julkaistaan vuonna 2022.