Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan seurakunnan verkkosivuilla (tiedoksisaantiaika 7 vuorokautta + muutoksenhakuaika 14 vuorokautta). 

Viranhaltijapäätökset vuonna 2024

Talousjohtajan viranhaltijapäätös hautausmaan kesätyövoimasta (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoherran viranhaltijapäätös koulutusanomuksen hyväksymisestä (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoherran viranhaltijapäätös koulutusanomuksen hyväksymisestä (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoherran viranhaltijapäätös koulutusanomuksen hyväksymisestä (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoherran viranhaltijapäätös sateenkaarimessun kolehtikohteesta (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoherran viranhaltijapäätös avustuksen myöntämisestä (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Talousjohtajan viranhaltijapäätös hävitettävistä asiakirjoista (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikaisuohje viranhaltijapäätöksiin (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä