Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Mäntsälässä kuuluu 27 henkilöä. Valtuusto päättää muun muassa seurakunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroprosentista ja rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluvat kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Valtuusto valitsee kymmenjäsenisen kirkkoneuvoston, ja kirkkoneuvosto valitsee edustajat työryhmiin.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina 2023–2024 puheenjohtaja on Rauno Saarnio. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana on Saija Hellström. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Helena Nieminen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2023–2026

Ahonen Taina, rehtori, taina.ahonen@mantsala.fi
Allonen Ilkka, maanviljelijä, ilkka.allonen@msoynet.com
Brusila Eerik, opiskelija, VTK, eerik.brusila@gmail.com
Eskelinen Katri, opettaja, yrittäjä, katri.eskelinen@elisanet.fi
Hammert Hans
, vesivoimaoperaattori, hhammert@gmail.com
Heikkilä Teuvo, kiinteistönhoitaja, teuvoheikkila60@gmail.com
Heinmurto Katri, KM-KTM, 
Helin Anna, luokanopettaja KM, anna.helin@edu.mantsala.fi
Hellström Saija, rehtori, saija.hellstrom@gmail.com
Hoffman Heidi
, controller, hoffmanheidi@hotmail.com
Kalenius Christina
, lähihoitaja, christina.kalenius1@msoynet.com
Kangas Petra, yto-esihenkilö, petra.kangas@gmail.com
Koivula Susanna, sosionomi, kirkon nuoristotyönohjaaja, susannakoivulakd@gmail.com
Kokko Eero, yrittäjä, lehtori, eero.kokko@metropolia.fi
Manninen Katri, käsikirjoittaja, katri@mantsala.net
Matalamäki Pirkko, eritysluokanopettaja, pirkko.matalamaki@gmail.com                                         
Mäkinen Emmi, luokanopettaja, TM, emmi.makinen@icloud.com
Pöykkö Enni, kirkkomuusikko, yrittäjä, enni.poykko@gmail.com
Saarnio Rauno, talouspäällikkö, rauno.saarnio@evl.fi
Salmi-Carlson Tiina, opettaja, tiina.salmi66@gmail.com
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä, sirpa.i.suvanto@gmail.com
Särkijärvi Tuuli, vastaava ohjaaja, kasvatustieteen kandidaatti, tuuli.sarkijarvi@gmail.com
Teppinen Marja, maanviljelijä, agrologi, marja.teppinen2@gmail.com
Toivonen Tero, projekti-insinööri
Vehkajärvi Tomi, teologian maisteri, aineenopettaja, tomi.vehkajarvi@gmail.com
Vierikko Tarja, sairaanhoitaja, vierikkotarja60@gmail.com
Virtanen Toni, maatalousyrittäjä, tonipekka74@hotmail.com

 

 

 

 

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset

Seurakuntakeskuksessa klo 18.00

6.6.2024

10.10.2024

12.12.2024