Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on rukoushetki, jossa kiitetään kodista, pyydetään siunausta sen asukkaille ja rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus.

Rukoushetken voi toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen voi yhdistää muihin tilaisuuksiin, kuten tupaantuliaisiin, kodissa vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan.

Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa. Myös vapaa-ajan asuntoja tai muita tiloja voidaan siunata.

Voit ottaa yhteyttä päivystävään pappiin kodin siunaukseen liittyen. Päivystävän papin yhteystiedot löydät täältä.

Kodin siunauksessa perhe, isovanhemmat ja pappi.
Lapsi vanhempineen osallistuu kodin siunaamiseen pöydän ympärillä, jossa on kukkia ja risti.