Hautajaiset

Olet menettänyt läheisen ihmisen. Otamme osaa suruusi. Näillä sivuilla haluamme auttaa sinua eteenpäin surun matkallasi. Tukea tilanteeseesi saat oman seurakuntasi työntekijöiltä.

"Älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi,
on sinun kanssasi kaikilla teilläsi." (Joos. 1:9)

Ennen hautajaisia

Hautauslupa

Lääkäri antaa omaisille hautausluvan, joka toimitetaan edelleen hautausmaan tai krematorion omistajalle. 

Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten tehtävä. On sovittava siunausaika ja -paikka, vainajan kuljetus, hankittava arkku ja mietittävä hautaustapa (arkku tai uurna) sekä mihin haudataan.

Järjestelyt on luontevaa aloittaa seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa opastetaan omaisten niin halutessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa. Virasto on avoinna ma–pe klo 9–13 (Urheilutie 1), p. 019 560 7500. Hautaamisvaraukset voi tehdä myös hautaustoimistossa.

Arkun ja mahdollisen uurnan hankkimisesta sovitaan hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja hoitaa kuljetuksen hautausmaan säilytystiloihin. Hautaustoimistot hoitavat sopimusten mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

Seurakunnassa hautausasioita hoitavat ensisijaisesti päivystävä pappi p.  019 560 7528 ja taloustoimiston virkailija p. 040 828 6014. 

Päivystävän papin kanssa sovitaan siunausaika ja -paikka (kirkossa tai haudalla) sekä varataan mahdollisesti tilat muistotilaisuutta varten. Tarkemmat kuvaukset tiloista löydät täältä ja tilavuokrahinnaston täältä.

Käytettäessä seurakuntakeskuksen yläkerran tiloja tulee tarjoilusta sopia omaisten valitseman pitopalvelun kanssa. Alakerran salissa omaiset voivat halutessaan järjestää kahvitarjoilun itse, jolloin tiloihin tutustutaan etukäteen emännän kanssa. Samassa yhteydessä tehdään sopimus.

Kuolemasta ilmoittaminen ja kuolleitten muistaminen

Seurakunnan taloustoimistossa voidaan heti kuolemantapauksen jälkeen sopia sanomakellojen soitosta. Lähiympäristön asukkaille kuolemantapauksesta voidaan kertoa myös pitämällä lippu puolitangossa kuolinpäivänä ja siunauspäivänä.

Päivälehdissä julkaistavasta kuolinilmoituksesta on malleja lehtien toimistoissa. Sen voi julkaista joko ennen tai jälkeen hautajaisten tai jättää julkaisematta.

Omaisten luvalla vainajan nimi ilmoitetaan seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa, jotka julkaistaan siunausta seuraavalla viikolla paikallisissa sanomalehdissä, ja vanhaa tapaa noudattaen kiittämällä vainaja kuolleeksi siunausta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa Mäntsälän kirkossa.

Omaisten toivotaan osallistuvan perinteen mukaan tähän jumalanpalvelukseen.

Muistojuhla 

Vuosittain järjestetään pyhäinpäivänä eli marraskuun alussa muistojuhla vuoden aikana kuolleiden omaisille.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä 2–3 viikon kuluessa kuolemasta. Siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä. Yleisin päivä on lauantai, jolloin siunausajat ovat klo 10, klo 11.30, klo 13 tai klo 14.30. Kesäkuukausina kesäkuun alusta elokuun loppuun lauantain siunausajat ovat klo 9, klo 10.30 tai klo 12. Siunaus voidaan toimittaa joko kirkossa tai haudalla.

Vainajan katsomisesta ennen siunaustilaisuutta on sovittava erikseen. Siunaustilaisuudessa arkku on asetettu valmiiksi kirkon alttarin eteen. Arkun pääpuoli on alttariin päin.

Siunaustilaisuudessa on seurakunnan puolesta läsnä pappi, kanttori ja suntio. Heidän palvelunsa ovat maksuttomia. Tilaisuuteen voi pyytää myös ulkopuolisen esiintyjän. Hyvissä ajoin ennen siunausta käydään papin kanssa siunauskeskustelu, jossa sovitaan tilaisuuden käytännönjärjestelyistä ja keskustellaan vainajan elämästä. Musiikista voi sopia suoraan myös kanttorin kanssa. Ehdotuksia sopivasta musiikista löydät sivun oikeasta reunasta

Siunaustilaisuus

Siunaaminen toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan. Vanha perinne on, että lähimmät omaiset istuvat kirkossa edessä oikealla puolella, muut omaiset heidän takanaan ja muu saattoväki vasemmalla. Tummat ja hillityt värit sopivat parhaiten saattoväen hautajaispukeutumiseen. Mahdollisen valokuvauksen tulisi tapahtua hienotunteisesti tilaisuutta häiritsemättä.

Jos vainaja haudataan välittömästi siunauksen jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta.

Arkkuhautauksessa tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Perinteisen tavan mukaan vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen, toisin sanoen takimmaisiksi. Kantajat myös nostavat hautakatteen haudan päälle arkun hautaan laskemisen jälkeen. Sitä ennen voivat lähiomaiset heittää arkun päälle hiekkaa tai kukkia.

Kukkalaitteet ja tervehdykset

Jos kyseessä on uurnahautaus, kukkalaitteet lasketaan kirkossa. Jos taas kyse on arkkuhautauksesta, jossa vainaja saatetaan hautaan asti, on suositeltavaa laskea kukat vasta haudalla, mikäli sää sallii.

Viime aikoina on yleistynyt tapa laskea kukat etenkin uurnahautauksissa arkun ympärille jo ennen siunausta, tällöin ne ovat koristamassa arkkua koko tilaisuuden ajan. Tästä menettelystä voi sopia papin kanssa.

Lähimmät omaiset laskevat kukkalaitteensa ensimmäisinä. Kortissa tai nauhoissa olevat kukkien tuojien nimet ja raamatunlause tai muu sopiva tervehdys on tapana lukea. Kukat laskettuaan saattajat hiljentyvät hetkeksi arkun ääressä, kääntyvät sitten omaisiin päin, kumartavat heille ja poistuvat paikoilleen. Kun hautausmaalla kukat on laskettu haudalle, voidaan veisata vielä virsi. Tämän jälkeen joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen, jos sellainen pidetään.

Uurnahautaus

Uurnahautauksen yhteydessä arkku voi jäädä paikalleen alttarin eteen tai se voidaan kantaa ruumisautoon, mistä on sovittava etukäteen hautaustoimiston kanssa. Kukkalaitteet omaiset voivat halutessaan viedä haudalle, johon uurna tullaan laskemaan tai muistelupaikalle. Uurnahautaukseen tarkoitetussa uurnalehdossa on yksittäisiä uurnahautoja omine muistokivineen, kun taas muistolehtoon uurna kätketään nimeämättömään paikkaan ja muistolaatta kiinnitetään yhteiseen suureen muistokiveen. Muistolaatan koko on säädelty, ja sen voi kiinnittää vain kiviliikkeen edustaja. Uurnan tulee olla maatuvasta aineesta valmistettu astia tai esim. luonnonkuituinen kangaspussi.

Uurnan laskuajankohdan voi sopia soittamalla toimistosihteeri Eija Kuismalle p. 040 828 6014.

Uurna lasketaan hautaan lähiomaisten ollessa läsnä. Seurakunnasta on mukana tarvittaessa hautausmaan työntekijä. Virsikirjan liiteosassa on tähän tilaisuuteen sopiva rukoushetken malli.

Arkku kirkossa