Monikulttuurisuustyö - Multicultural work

Mäntsälän seurakunta haluaa olla läsnäolon ja vastuun yhteisö kaikille mäntsäläläisille heidän arjessaan. Seurakuntamme toiminnassa huomioidaan myös monikulttuuriset perheet. Monikulttuurisuustyötä tehdään muun muassa yhteistyössä Mäntsälän kunnan ja muiden rovastikuntamme seurakuntien kanssa.

Mäntsälä congregation wants to be a community of presence and responsability to all people living in Mäntsälä. Multicultural families are also noticed in Mäntsälä congregation. Multicultural work is done also in co-operation with Mäntsälä municipality and nearby congregations.

 

Avun tarpeessa - In need of help

Seurakuntamme diakoniatyöntekijät kulkevat arjessa mukana myös monikulttuurisille perheille. Seurakunnan diakoniatyö tekee yhteistyötä kunnan kanssa. Ota tarvittaessa yhteyttä diakoniatyöntekijöihimme, p. (019) 5607 536.

Deacon workers are those who are there for you if in need for acute help. Deacon workers and Mäntsälä commun workers co-operate with oneanother. In need of help please contact deacon workers, p.(019) 5607536.

Keskuskatu 11
04600  Mäntsälä

Diakoniatyöntekijän tavoittaa päivystysnumerosta ti ja to klo 10–12.