Kaste

Kaste on ilon ja yhteyden juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Kasteen myötä kastetusta tulee oman paikallisen kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen. Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta. Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän. 

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". Matt. 28:18-20

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina, yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai vaikkapa isovanhempien kodissa. Kastava pappi on yhteydessä perheeseen ennen kastetoimitusta. Tapaamisessa papin kanssa tutustutaan puolin ja toisin sekä keskustellaan vaikkapa kummien määrästä ja tehtävästä sekä kasteeseen liittyvistä kysymyksistä ja järjestelyistä.

Kastettavalla on yllään valkoinen kastepuku. Tarvittaessa kastemekkoa voi tiedustella lainaksi kirkkoherranvirastosta. Kotikasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen.

Kirkko kastaa kaiken ikäisiä. Lapsikaste on tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi. Kirkossa kastetaan myös kirkkoon kuulumattomia nuoria, jotka haluavat liittyä kirkkoon esimerkiksi rippikoulun käymisen jälkeen. Kaste toimitetaan ennen konfirmaatiota. Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin yksi huoltajista on kirkon jäsen. 12–14-vuotiaan kastamiseen tarvitaan hänen kirjallinen suostumuksensa. Ennen aikuiskastetta käydään aikuisrippikoulu. Rippikoulussa käydään läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Aikuisrippikouluja järjestetään yksityisrippikouluna pyynnöstä.

 

Vauvan ja vanhemman kädet
YouTube-video
YouTube-video