Heinää kasvaa vedessä.

Tärkeät yhteyshenkilöt

Mäntsälän seurakunnalla on omat yhteyshenkilönsä muun muassa maahanmuutto-, sateenkaari-, vapaaehtois- ja yritystoiminnalle. Jos haluat kysyä, keskustella tai aloittaa yhteistyön seurakunnan kanssa mistä vain tällä sivulla luetellusta toiminnasta tai tapahtumista, ota ensisijaisesti yhteyttä nimettyyn yhteyshenkilöön. 

Maahanmuuttotyö

Monikulttuurisuustyötä tehdään muun muassa yhteistyössä Mäntsälän kunnan ja muiden rovastikuntamme seurakuntien kanssa. Mäntsälässä järjestetään monikulttuurinen retkipäivä ja yhteisiä tilaisuuksia sekä Ahvenlammen leirikeskuksessa että seurakuntakeskuksessa.

Yhteyshenkilö:
lähetyssihteeri Outi Paukkunen 
p. 040 739 4724, outi.paukkunen@evl.fi

Sateenkaarityö

Mäntsälän seurakunnassa on järjestetty sateenkaarevaa toimintaa jo muutaman vuoden ajan, kuten erilaisia yhteisiä tapahtumia ja ennen joulua pidettävä Kauneimmat joululaulut sateenkaaren värein -tilaisuus. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ja heidän läheisensä ovat tervetulleita osallistumaan ja toimimaan seurakunnassa. Sateenkaarityön välineinä ovat seurakunnan perustyön välineet: kohtaaminen, kuunteleminen, yhdessäolo.

Yhteyshenkilöt:
diakoniatyöntekijä Nina Häkkinen
p. 0440 687 322, nina.a.hakkinen@evl.fi

sateenkaarityön vapaaehtoinen Heidi Hoffman
p. 040 533 9741, hoffmanheidi@hotmail.com

Sairaalasielunhoito

Keskusteluapua on tarjolla niin potilaille kuin hoitohenkilökunnallekin. Sairaalasielunhoito tukee sairauden ja luopumisen keskellä. Rohkaisemme ihmisiä toivoon, olemme läsnä avoimesti ja kiireettömästi sekä kohtelemme jokaista ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kunnioitamme potilaan ihmisarvoa, vakaumusta, mielipiteitä ja toiveita. Välitämme viestiä pyhän läsnäolosta ihmisen elämässä ja autamme ymmärtämään omaa elämää syvemmältä.

Saattohoidon tukihenkilö on koulutuksen saanut vapaaehtoinen, jolla on vaitiolovelvollisuus ja joka on sitoutunut sairaalasielunhoidon periaatteisiin. Tukihenkilöä voi pyytää rinnalla kulkijaksi saattohoidossa olevalle potilaalle tai hänen omaiselleen. Tukihenkilö on sitoutunut toimimaan potilaan ja läheisten tukena ilman korvausta. Tukihenkilö ei kuitenkaan korvaa ammatti-ihmisten tekemää työtä, eikä läheisten tukea. Kun potilas haluaa tukihenkilön rinnalleen, toiveesta kerrotaan hoitohenkilökunnalle. Hoitajat voivat olla yhteydessä diakoniapappiin vapaaehtoisen järjestämiseksi.

Yhteyshenkilö:
diakoniapappi Päivi Laalo
p. 040 652 7759, paivi.laalo@evl.fi

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan lähtökohtana ovat kirkon yhteisen strategian arvot: usko, toivo ja rakkaus. Kaikki vapaaehtoistyö on yhtä arvokasta: luottamustehtävien hoitaminen, organisoidussa vapaaehtoistyössä mukana oleminen tai omaehtoisen toiminnan järjestäminen. Mäntsälässä toimiville vapaaehtoisille järjestetään vuoden aikana yhteinen joulujuhla sekä kevätretki yhdessä Mäntsälän kunnan ja Punaisen Ristin Mäntsälän osaston kanssa. 

Yhteyshenkilö:
diakoniatyöntekijä Nina Häkkinen
p. 0440 687 322, nina.a.hakkinen@evl.fi

lähetyssihteeri Outi Paukkunen
p. 040 739 4724, outi.paukkunen@evl.fi

Isot yhteiset tapahtumat Mäntsälässä

Mäntsälän seurakunta osallistuu yhdessä lukuisten muiden mäntsäläläisten toimijoiden kanssa isojen yhteisten toritapahtumien ja messujen tekoon.

Kesän avaus -viikonloppuna Mäntsälässä juhlistetaan kesäkauden alkua tarjoamalla runsas ohjelmakokonaisuus ympäri Mäntsälää. Yhteyshenkilönä seurakunnasta on johtava diakoniatyöntekijä Timo Naapuri p. 040 743 3262, timo.naapuri@evl.fi.

Joulun avaus järjestetään ensimmäisen adventin aikaan Kapinatorilla. Seurakunta on yleensä ollut mukana järjestämässä Kauneimmat Joululaulut -hetken torilla, ja lisäksi seurakuntakeskuksessa askarrellaan joulukorttipajassa. Jouluvalojen sytyttyä kynttiläkulkue lähtee kohti kirkkoa, jossa on Seimen avaus -tilaisuus, jossa lauletaan adventinajan lauluja sekä Hoosianna. Joulun avauksen yhteyshenkilönä seurakunnasta on varhaiskasvatuksen pappi Kirsi Vikman p. 040 706 5572, kirsi.vikman@evl.fi. Seimiasetelmasta puolestaan vastaa johtava nuorisotyönohjaaja Mika Ahjosaari p. 040 743 3258, mika.ahjosaari@evl.fi.

Harrastusmessut järjestetään elokuussa. Yhteyshenkilönä seurakunnasta on varhaiskasvatuksen ohjaaja Piia Muurikainen p. 040 743 3256, piia.muurikainen@evl.fi.

Mäntsälän Messut tarjoavat yrittäjille ja yhdistyksille tilaisuuden esitellä tuotteitaan, palveluitaan, toimintaansa ja osaamistaan. Messujen tarkoituksena on tuoda esille Mäntsälän monipuolisia palvelu- ja kulttuurimahdollisuuksia. Yhteyshenkilönä seurakunnasta on vs. tiedotussihteeri Heli Lomu p. 0400 165 925, heli.lomu@evl.fi.