Valkoisia höyheniä maassa

Perhetoiminnan ohjaaja

Mäntsälän seurakunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä moninaisten perheiden tavoittamiseksi. Tapahtumien, leirien, vertaistukiryhmien ja kokoavan viikkotoiminnan ohelle on perustettu uusi perhetoiminnan ohjaajan tehtävä. Uuden työtehtävän myötä seurakunta haluaa olla laajemmin tukemassa perheitä erilaisissa elämänvaiheissa. Tarkoituksena on mahdollistaa ennaltaehkäisevän perhetyön jalkautuminen myös ihmisten arkeen ja kotiympäristöön.

Perhetoiminnan ohjaaja Lotta Nieminen, toivoisi työn tuovan avun ja tuen sinne, missä sitä tarvitaan. Rinnalla kulkeminen ja arkinen apu eivät voi olla sidottuina seurakunnan seinien sisäpuolelle. Haluamme kannustaa perheitä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Seurakunta haluaa olla osa perheiden arkea enkä toivoisi kenenkään epäröivän yhteydenottoa. Perhetyö leimautuu helposti ongelmapainotteiseksi. Ei tarvita erityisiä syitä ottaa yhteyttä. Jo tavallinen arki on sen verran työntäyteistä, että lisäkädet tai kuunteleva läsnäolija eivät yleensä ole haitaksi.

Aito läsnäolo vaatii tilaa ja aikaa. Sitä haluamme uuden työtehtävän myötä tarjota perheille, joten liian kiire ei saa olla. Pysähtyminen on tärkeää. 

Ota yhteyttä:

Lotta Nieminen, perhetoiminnanohjaaja, lotta.nieminen@evl.fi, 040 096 7522