Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Tarja Meijer. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on Pirkko Matalamäki. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Helena Nieminen. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 18.1.2023 kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle 2023–2024.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023–2024

Meijer Tarja, puheenjohtaja, kirkkoherra, tarja.meijer@evl.fi

Matalamäki Pirkko, varapuheenjohtaja, erityisluokanopettaja, pirkko.matalamaki@gmail.com

Allonen Ilkka, maanviljelijä, ilkka.allonen@msoynet.com

Hammert Hans, vesivoimaoperaattori, hhammert@gmail.com

Hoffman Heidi, controller, hoffmanheidi@hotmail.com

Koivula Susanna, sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja, susannakoivulakd@gmail.com

Salmi-Carlson Tiina, opettaja, tiina.salmi66@gmail.com

Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä, sirpa.i.suvanto@gmail.com

Vehkajärvi Tomi, teologian maisteri, aineenopettaja, tomi.vehkajarvi@gmail.com

Vierikko Tarja, sairaanhoitaja, vierikkotarja60@gmail.com

Virtanen Toni, maatalousyrittäjä, tonipekka74@hotmail.com

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraavat kokoukset:

Seurakuntakeskuksessa klo 17.00

21.3.2024

25.4.2024

23.5.2024

29.8.2024

26.9.2024

31.10.2024

21.11.2024

12.12.2024