Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Tarja Meijer. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on Pirkko Matalamäki. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Helena Nieminen. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 18.1.2023 kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle 2023–2024.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023–2024

Meijer Tarja, puheenjohtaja, kirkkoherra, tarja.meijer@evl.fi

Matalamäki Pirkko, varapuheenjohtaja, erityisluokanopettaja, pirkko.matalamaki@gmail.com

Allonen Ilkka, maanviljelijä, ilkka.allonen@msoynet.com

Hammert Hans, vesivoimaoperaattori, hhammert@gmail.com

Hoffman Heidi, controller, hoffmanheidi@hotmail.com

Koivula Susanna, sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja, susannakoivulakd@gmail.com

Salmi-Carlson Tiina, opettaja, tiina.salmi66@gmail.com

Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä, sirpa.i.suvanto@gmail.com

Vehkajärvi Tomi, teologian maisteri, aineenopettaja, tomi.vehkajarvi@gmail.com

Vierikko Tarja, sairaanhoitaja, vierikkotarja60@gmail.com

Virtanen Toni, maatalousyrittäjä, tonipekka74@hotmail.com

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

2024

Pöytäkirja 23.5.2024

Pöytäkirja 25.4.2024

Pöytäkirja 21.3.2024

Pöytäkirja 25.1.2024

 

2023

Pöytäkirja 7.12.2023

Pöytäkirja 16.11.2023

Pöytäkirja 28.9.2023

Pöytäkirja 31.8.2023

Pöytäkirja 25.5.2023

Pöytäkirja 20.4.2023

Pöytäkirja 30.3.2023

Pöytäkirja 1.3.2023

Pöytäkirja 26.1.2023

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitoajat ovat uuden kirkkolain myötä muuttuneet

Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantiaika

Muutoksenhakuaika

Päätöspöytäkirja verkossa vähintään
7. päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 30. päivää kirkollisvalituksessa. 1 + 7 + 30 = 38. päivää
7. päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 14. päivää oikaisuvaatimuksessa. 1 + 7 + 14 = 22. päivää

Seurakuntalaisen aloite

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §)

Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä  saa lisätietoja kirkkoherralta.

Seuraavat kokoukset:

Seurakuntakeskuksessa klo 17.00

29.8.2024

26.9.2024

31.10.2024

21.11.2024

12.12.2024