Seurakunnan strategia

Mäntsäläläisten seurakunta

Mäntsälän seurakunnalla ja kotikirkollamme on suuri merkitys paikkakunnallemme. Kristuksen kirkon perustehtävän mukaisesti Mäntsälän seurakunta julistaa Jumalan armon evankeliumia ja Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.

Mäntsälän seurakunta välittää Sinusta!

Liitymme kirkon yhteisiin luovuttamattomiin arvoihin, joita ovat usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:13). Ne ohjaavat toimintaamme ja päätöksentekoamme. Niiden pohjalta tahdomme lähteä erityisesti vastaamaan ihmisten välittämisen kaipuuseen ja ikävään.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
1. Kor. 13:13

Välittääkö kukaan? Tämä on monen kysymys ja hätähuuto nykypäivänä. Niin voi kysyä lapsi tai nuori yhtä lailla kuin aikuinen tai vanhus. Seurakunta tahtoo sitoutua vastaamaan: Mäntsälän seurakunta välittää Sinusta!

Mäntsälän seurakunta on välittämisen yhteisö

Tahdomme, että seurakunnalla on ystävän kasvot. Jäsenyys yhteisössä, josta voi tunnistaa ystävän, on merkityksellinen. Jokaiselle löytyy seurakunnasta mahdollisuus löytää oma paikkansa ja tapansa olla seurakuntalainen.

Mäntsälän seurakunta on viestivä seurakunta

Ajasta riippumatta seurakunnan sanoma ja tehtävä pysyy samana. Se on ilmaistu kaste- ja lähetyskäskyssä (Matt. 28:1820). Sitä toteuttavat ja siitä viestivät seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Viestintää toteutetaan avoimesti, vuorovaikutuksellisesti ja monipuolisesti eri viestintäkanavissa.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. "
Matt. 28:1820

Seurakunta Mäntsälässä

Seurakunta elää suhteessa ympäröivään maailmaan. Kuvassa on ilmaistu niitä tunnistettuja asioita, jotka tulee huomioida tehtävän toteuttamisessa ja viestinnässä.

Kuvista löytyvät seuraavat sanat: vasemmalla puolella MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA, VÄLITTÄMISEN YHTEISÖ, YSTÄVÄN KASVOT ja MERKITYKSELLINEN JÄSENYYS. Oikealla puolella YKSILÖLLISYYS, ILMASTONMUUTOS, OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS, TURVATTOMUUS JA AVUNTARVE, VAPAAEHTOISUUS JA AUTTAMINEN sekä HENGELLISYYS JA HENKISYYS.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Ps. 139:14

Näytämme välittämisen uskona, toivona ja rakkautena Mäntsälässä ja maailmassa

Välitämme kaikista ihmisistä, siksi…

 • Näemme ja kohtaamme jokaisen Jumalan luomistyön ihmeenä (Ps. 139:14)
 • Tuemme ylisukupolvista vuorovaikutusta
 • Painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa

Välitämme apua tarvitsevista ja yksinäisistä, sairaista ja murheellisista, siksi…

 • Pidämme yllä kristillisen toivon sanomaa
 • Luomme mahdollisuuksia ihmisten yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen
 • Autamme apua tarvitsevia ja teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa

Välitämme koko Jumalan maailmasta ja luomakunnasta, siksi...

 • Toimimme luontoa ja ympäristöä suojellen ja kunnioittaen
 • Olemme osa yhteisöämme. Liikumme siellä, missä ihmiset ovat
 • Toimimme ihmisarvon puolesta ja autamme ihmisiä lähellä ja kaukana

Välitämme siitä, että hyvän Jumalan armon sanoma tavoittaa jokaisen, siksi...

 • Julistamme evankeliumia rohkeasti ja eri tavoin
 • Vahvistamme digitalisaatiota ja kokeilun kulttuuria
 • Tuemme kirkon lähetystyötä

Välitämme toinen toisistamme ja seurakunnastamme, siksi ...

 • Hyväksymme toistemme erilaisuuden, tuemme toisiamme ja keskitymme olennaisiin asioihin (Luuk. 10:41-42)
 • Mahdollistamme seurakuntalaisten osallisuutta ja annamme heille vastuuta
 • Huolehdimme seurakunnan henkilöstöstä, taloudesta ja omaisuudesta

Mutta Herra vastasi:
"Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen.
Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."
Luuk. 10:4142

Sydämen keskellä lukee Välittävä Seurakunta. Sydämen ympärillä on piirrettyjä kasvoja naisista miehiin ja vanhoista nuoriin.