Työntekijämme ja tuettavat kohteet maailmalla

Titta Hämäläinen, Viro

 

Titta Hämäläinen työskentelee Suomen Lähetysseuran työntekijänä Viron evankelis-luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksen palveluksessa. 

Titta on kotoisin Etelä-Savosta, Puumalasta ja on koulutukseltaan diakoni. 

Maria Karjalainen, Etiopia

Maria Karjalainen työskentelee Etiopiassa vastasyntyneiden sairauksien hoitoon erikoistuneena lastenlääkärinä kristillisessä sairaalassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettämänä.

Maria on kotoisin Vaalasta. 

Maria ja Miika Savola, Thaimaa

 

Maria ja Miika Savola tekevät ihmiskaupan vastaista työtä Thaimaassa Fida Internationalin työyhteydessä.

Maria on koulutukseltaan teologian maisteri ja hän on lähtöisin Mäntsälästä. Miika on lähtöisin Lappajärveltä.

Ilkka Koivisto, Thaimaa

 

Ilkka Koivisto toimii Mekong alueen tiedottajana. Asemapaikka on Thaimaa.

Ilkka on syntynyt Iitissä. Hän on koulutukseltaan psykologian maisteri (1989), ratkaisukeskeinen terapeutti (1995) ja teologian maisteri (2017).

Lukutaitoa naisille Afrikassa -hanke, Suomen Pipliaseura

Ohjelman ensisijainen tarkoitus on vähentää lukutaidottomuutta neljässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa tarjoamalla lukutaidon opetusta naisille ja tytöille, jotka puhuvat 16 vähemmistökieltä. Ohjelma keskittyy myös lisäämään Etiopian, Kenian, Malawin ja Tansanian Pipliaseurojen lukutaitokapasiteettia. Seurat varustetaan tarvittavilla tiedoilla siten, että ne itse pystyvät toteuttamaan laajoja vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia vuoden 2020 jälkeen.

Ohjelman sisältyvät 16 vähemmistökieltä on valittu tarkoin. Ohjelmasta hyötyvät ensisijaisesti nuoret lukutaidottomat naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.

Ohjelma kouluttaa 1 600 lukutaidon ryhmäohjaajaa ja 16 lukutaito-ohjaajaa. Neljälle pipliaseuralle palkataan lukutaitokoordinaattorit. Ohjelman päätyttyä nämä koordinaattorit ovat osa kunkin pipliaseuran vakituista henkilökuntaa. SIL International vastaa sekä ohjelman konsulttipalveluista että laajan lukutaitomateriaalin laadunvalvonnasta.

Monille Afrikan vähemmistökieltä puhuville nuorille ja aikuisille kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tarjoama opetus on yksi tärkeimmistä oppimistavoista. Tällainen koulutus saavuttaa ihmiset heidän omassa kontekstissaan ja onnistuu parhaiten heidän omalla äidinkielellään.

Ohjelman neljässä kohdemaassa on yhteensä 45 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä. Heistä 2/3 on naisia. Tämä ohjelma vastaa heidän tarpeisiinsa.