Mäntsälän seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Täältä löydät seurakunnan nähtävillä olevat kuulutukset.

Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuuston 6.6.2024 pitämän kokouksen tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja valitusosoituksineen on julkisesti nähtävillä osoitteessa mantsalanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkovaltuusto 7.6.–15.7.2024.

Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvoston 23.5.2024 pitämän kokouksen tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja valitusosoituksineen on julkisesti nähtävillä osoitteessa mantsalanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto 30.5.–21.6.2024.

Pöytäkirjan nähtävänä pitoajat ovat uuden kirkkolain myötä muuttuneet

Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantiaika

Muutoksenhakuaika

Päätöspöytäkirja verkossa vähintään
7. päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 30. päivää kirkollisvalituksessa. 1 + 7 + 30 = 38. päivää
7. päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 14. päivää oikaisuvaatimuksessa. 1 + 7 + 14 = 22. päivää