Liity kirkkoon

Kirkon jäseneksi tullaan yleisemmin lapsena kasteessa. Kirkkoon voi  kuitenkin liittyä missä elämänvaiheessa tahansa. Kirkon jäsenyys edellyttää kastetta ja 15 vuotta täyttäneen kirkkoon liittyjän tulee olla myös rippikoulun käynyt.

Ennen aikuiskastetta käydään aikuisrippikoulu, jossa käydään läpi kirkkoon liittyviä asioita. Aikuisrippikouluja järjestetään yksityisrippikouluna pyynnöstä. Halutessasi liittyä kirkkoon, voit olla yhteydessä päivystävään pappiin.

Alle 15-vuotiaan liittävät seurakuntaan vanhemmat (huoltajat), 15 – 17 -vuotias liittyy seurakuntaan vanhempien (huoltajien) suostumuksella. Jäseneksi tuleva ei voi kuitenkaan olla toisen rekisteröidyn uskontokunnan jäsen. Lue lisää

Kirkon täysi-ikäisellä jäsenellä on äänioikeus seurakunnallisissa vaaleissa ja konfirmoidulla oikeus toimia kummina ja rippikoulun käyneellä oikeus kirkolliseen vihkimiseen, jos toinenkin kihlakumppani on kristillisen uskontokunnan jäsen.

Miten liityn

Mäntsälän seurakuntaan liittyminen tapahtuu henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai täyttämällä ja tulostamalla oheisen lomakkeen ja toimittamalla sen kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoon voi liittyä myös Liitykirkkoon.fi -sivuston kautta.

Tervetuloa Mäntsälän seurakunnan jäseneksi!