Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Mäntsälän seurakunnassa

Kirkkohallitus on antanut 16.3.2021 suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Suosituksen laadinta pohjautuu kirkolliskokouksen selvityspyyntöön. Suositus on laadittu edistämään yhdenmukaisia käytänteitä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa sekä lisäämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien hallinnossa.

Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuuston 7.12.2023 hyväksymän hallintosäännön 5 luvun 44 § perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä, kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä seurakunnan talousjohtajaa pyydetään antamaan vapaaehtoinen ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen tai viran alkamisesta luottamustoimeen tai virkaan kuulumattomista  johtotehtävistään tai luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä, muista sidonnaisuuksistaan sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta omaisuudestaan ja muusta merkittävästä varallisuudestaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa toimintaa päätöksentekijänä. Ohjeet sidonnaisuuksien ilmoittamista varten tämän sivun lopussa.

Mäntsälän seurakunnan taloustoimisto pitää yllä sidonnaisuusrekisteriä, johon tietojen ilmoittaminen perustuu luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumukseen eli se on vapaaehtoista. Sidonnaisuusrekisterimme tietosuojaseloste löytyy tämän sivun lopusta.

Rekisteriin annetut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tällä sivulla vain luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumuksella. Ilmoitukset poistetaan luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltija peruutettua suostumuksensa tietojen julkaisuun.

Ilmoitetut sidonnaisuudet

Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet

Allonen Ilkka
Kirkkoneuvoston jäsen

 1. Johto- ja luottamustehtävät: -
 2. Muu sidonnaisuus: Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Hoffman Heidi
Kirkkoneuvoston jäsen

 1. Johto- ja luottamustehtävät: Mäntsälän Kokoomuksen hallituksen jäsen, Mäntsälän Seta ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Mäntsälän Martat ry:n hallituksen jäsen.
 2. Muu sidonnaisuus: -
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Matalamäki Pirkko
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

 1. Johto- ja luottamustehtävät: -
 2. Muu sidonnaisuus: -
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Suvanto Sirpa
Kirkkoneuvoston jäsen

 1. Johto- ja luottamustehtävät: -
 2. Muu sidonnaisuus: Kirvu Säätiö sr hallituksen puheenjohtaja, Maankäytön uskottumies
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Virtanen Toni
Kirkkoneuvoston jäsen

 1. Johto- ja luottamustehtävät: -
 2. Muu sidonnaisuus: Kunnanvaltuuston varajäsen
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Kirkkoneuvoston varajäsenet

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajisto

Hellström Saija
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

 1. Johto- ja luottamustehtävät: Samalla puolella Oy hallituksen puheenjohtaja
 2. Muu sidonnaisuus: -
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Saarnio Rauno
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 1. Johto- ja luottamustehtävät: Orimattilan seurakunnan talouspäällikkö
 2. Muu sidonnaisuus: -
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Viranhaltijat

Meijer Tarja
Kirkkoherra

 1. Johto- ja luottamustehtävät: -
 2. Muu sidonnaisuus: Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon 1. pappisvarajäsen
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -

Nieminen Helena
Talousjohtaja

 1. Johto- ja luottamustehtävät: -
 2. Muu sidonnaisuus: -
 3. Liike- tai sijoitustoimintaa koskeva varallisuus tai velka: -