Vaikuta

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Pääset vaikuttamaan Mäntsälän seurakunnan tulevaisuuteen äänestämällä tai asettumalla ehdolle seurakuntavaaleissa. Voit vaikuttaa myös tekemällä aloitteen kirkkoneuvostolle.

Asetu ehdolle

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään Mäntsälän seurakunnan tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. 

Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Seurakuntavaaleissa ehdolle asetutaan valitsijayhdistysten kautta. Jos sopivaa valitsijayhdistystä ei löydy, on mahdollista perustaa oma vaalilista keräämällä vähintään kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Äänestä

Vaaleissa voi vaikuttaa myös äänestämällä. Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää. Äänestää saavat viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Valtuustoon valitut luottamushenkilöt vaikuttavat esimerkiksi kirkollisverovarojen käyttöön ja työntekijävalintoihin. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Lisäksi luottamushenkilöt äänestävät kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Tutustu kokousten pöytäkirjoihin tai tule paikan päälle seuraamaan kirkkovaltuuston kokousta

Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 27 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. 

Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa verkkosivuillamme. Kirkkovaltuuston pöytäkirjat löytyvät täältä ja kirkkoneuvoston täältä. Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista. Tällaisia ovat henkilöön liittyvät yksityiset asiat, yksityisyyden suojaan liittyvät asiat ja salassa pidettävät asiat.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, joten kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua.

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §). Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot. Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä kirkolliskokoukseen asti. Aloitteen tekemisestä saa lisätietoja kirkkoherralta.

Lue lisää verkkosivujemme Päätöksenteko-osiosta.

Ennakkoäänestys S-marketissa. Ääniä ottamassa vastaan diakoni Timo Naapuri ja kirkkoherra Tarja Meijer.
Seurakuntavaalien äänestyskopissa mies on aloittamassa kirjoittamaan oman ehdokkaansa numeroa lappuun.