Uskottu toivottu rakastettu -teksti punaisesta oranssiin vaihtuvalla pohjalla.

Valitsijayhdistykset Mäntsälän seurakunnassa

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Mäntsälän seurakunnan kirkkoherranvirastoon jätettiin määräaikaan mennessä viiden valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat. Niissä on ehdokkaita yhteensä 62, kun vuonna 2018 ehdokkaita oli 75. 

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Voit tulostaa virallisen ehdokaslistojen yhdistelmän täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Valitsijayhdistysten esittelyt

Tälle sivulle päivitään Mäntsälän seurakunnan valitsijayhdistysten lyhyet esittelyt ja mahdolliset some-kanavat ja kotisivut.

I Tulkaa kaikki Mäntsälä
II Peruskristityt
III Vastuu seurakunnasta
IV Yhteinen seurakuntamme
V Turvallinen kotiseurakunta

I Tulkaa kaikki Mäntsälä

Tulkaa kaikki Mäntsälä -ryhmä on uusi ehdokaslista seurakuntavaaleissa. Ryhmämme sitoutuu valtakunnallisen Tulkaa kaikki -liikkeen tavoitteisiin.

1. Yhdenvertaisuudelle kyllä, avioliitto kaikille

 • Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen seurakunnassamme.
 • Vähemmistöjen syrjintään seurakunnassa puututaan aktiivisesti.
 • Pappisnaisten epäsuorakin marginalisointi tunnistetaan ja lopetetaan.

2. Kirkon jäsenet vaikuttajiksi

 • Kannustamme kaikkia toimimaan omassa seurakunnassa.
 • Kutsumme mäntsäläläisiä osallistumaan päätöksentekoon.
 • Päätöksenteon ja rekrytoinnin on oltava tasa-arvoista, avointa ja läpinäkyvää.

3. Varjelemme luomakuntaa, jaamme omastamme

 • Haastamme seurakunnan toimimaan kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden puolesta, torjumaan ilmastonmuutosta ja täyttämään kirkon ympäristödiplomin kriteerit.
 • Tuemme heikossa asemassa olevia omassa maassa ja maailmalla.
 • Olemme aktiivinen osa globaalia Kristuksen kirkkoa.

4. Luottamusta ja sovintoa kirkkoon

 • Teemme seurakunnasta turvallisemman tilan niin, että jokainen seurakuntalainen uskaltaa olla ja tulla toimintaan sellaisena kuin on.
 • Edistämme avointa, monipuolista ja kunnioittavaa keskustelua.
 • Kristuksen kirkko on kaikille.

Yhteyshenkilö:
Jarno Hellström
s.posti tulkaakaikki@gmail.com

Tulkaa kaikki Mäntsälä -valitsijayhdistys löytyy myös FacebookistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja kunnan tapahtumakalenteristaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

III Vastuu seurakunnasta

Vastuu seurakunnasta -valitsijayhdistyksen arvoja ovat

 • vastuullisuus ja vapaus,
 • yhteisöllisyys ja välittäminen,
 • tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus,
 • kohtuullisuus ja
 • paikallisuus.

Seurakunnan jäsenten toiminta omassa lähiyhteisössään ja elämässään lähimmäisten ja koko luomakunnan parhaaksi on elävän seurakunnan merkki. Vastuunkanto toisista ihmisistä niin lähellä kuin kaukana kuuluu meille kaikille.

Seurakunnassa kaikki ovat samanarvoisia, tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi. Se tarkoittaa myös sitä, että arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä. 

Tavoitteenamme on avoin, yhteinen kansankirkko ja seurakunta, jonka toiminnassa ovat kaikki ikä-ryhmät mukana.

Haluamme rakentaa omaa seurakuntaamme yhdessä tehden, yhdessä ollen, kuunnellen, auttaen ja toimien lähimmäisen parhaaksi. Ilolla ja tulevaisuuden toivolla!

Sinä voit vaikuttaa siihen, miten kotiseurakuntasi toimii lasten, nuorten, perheiden, sairaiden, yksinelävien, vanhusten, koko suomalaisen yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi. Äänestä!

Yhteyshenkilö:
Päivi Puustinen
p. 050 301 8402
s.posti vastuu.seurakunnasta@gmail.com

V Turvallinen kotiseurakunta

 • Läheisyys, turvallisuus ja arvostus jokaista ihmistä kohtaan koko elämänkaaren aikana.
 • Mukana kaikessa seurakunnan eri alojen toiminnassa.
 • Luodaan turvallinen ympäristö kaikissa maailman tilanteissa. Autetaan avun tarvitsijoita.
 • Kohdataan avoimesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia ihmisiä.
 • Kristillisiä arvoja kunnioittaen ja jokainen ihminen mukaan ottaen sellaisena kuin on.
 • Kirkko on mukana koko elämäsi kaaren – ole myös sinäkin.

Yhteyshenkilö 
Jari K Sillanpää
p. 040 544 4282
s.posti jaris0704@gmail.com