Avoimet työpaikat

Avoimista työpaikoista ilmoitamme kotisivuillamme, kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, Oikotien sivuilla tyopaikat.oikotie.fi/ ja kirkon rekrytointisivuilla evl.fi/rekrytointi.

Kehitysvammaistyön pastorin virka

Mäntsälän seurakunnassa on avoinna kehitysvammaistyön pastorin virka, jonka työalueena on 19 uusmaalaista sopijaseurakuntaa. Haemme työparia samaa työalaa ja -aluetta hoitavalle papille.

Virka tulee ottaa vastaan mahdollisimman pian 1.9.2020 jälkeen. Valittavalle katsotaan eduksi aikaisempi kokemus kehitysvammaistyössä sekä sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai halukkuus sen suorittamiseen. Edellytämme suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Työssään papin tehtävänä on olla kehitysvammaisten ja heidän kotiensa hengellisenä tukena: sielunhoitajana, apuna kristillisessä kasvatuksessa. Hän toimii yhteistyössä alueen seurakuntien ja laitosten kanssa, siksi tehtävissä joutuu liikkumaan paljon piirin alueella. Virkapaikka on ETEVAn toimitilojen yhteydessä Mäntsälässä ja virka on hallinnollisesti Mäntsälän seurakunnan seurakuntapastorin virka, johon viranhoitomääräyksen antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli.

Palkkaus on vaativuusryhmässä 601 (peruspalkka 2898,10 euroa). Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote (RRL 6§). Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat kehitysvammaistyön pastori Sanna Ylä-Jussila 040-3047834 sekä kirkkoherra Mikko Seppälä 040-7433250.

Vapaamuotoiset ilmoittautumiset nimikirjaotteineen osoitetaan Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnalle ja lähetetään viimeistään 11.8.2020 klo 12 mennessä joko postitse osoitteella: Kirkkoherranvirasto, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä (kuoreen merkintä ”Kehitysvammaistyön pastori”) tai sähköisesti osoitteeseen mikko.seppala@evl.fi.