Uutislistaukseen

Mäntsälän seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia

Mies pitelee kantarelleja käsissään.

Kirkkoneuvosto päätti syksyllä 2023, että Mäntsälän seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia vuoden 2024 aikana. Ympäristödiplomi on kirkkoa varten räätälöity sertifiointijärjestelmä, jonka avulla seurakunnat voivat kehittää toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan sekä kartoittaa ympäristövaikutuksiaan. Ympäristödiplomin hakuprosessi tarjoaa konkreettisia työkaluja vastuulliseen ja rakentavaan ympäristötoimintaan sekä kirkastaa seurakunnan vastuuta luomakunnasta.

”Mäntsälän seurakunnan strategiaan on kirjattu luomakunnasta välittäminen. Seurakuntamme onkin kantanut vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan jo ennen päätöstä lähteä tavoittelemaan Kirkon ympäristödiplomia”, kirkkoherra Tarja Meijer toteaa.

”Kirkon ympäristödiplomin tavoittelu tekee kuitenkin kaiken tämän hyvän näkyväksi. Prosessin myötä tulemme entistäkin tietoisemmiksi myös niistä asioista, joissa meillä on varaa parantaa juoksua. Lisäksi diplomin tavoittelu jäntevöittää ja selkiyttää entisestään arjen toimiamme koko luomakunnan parhaaksi.”

Paljon hyvää työtä on jo tehty

Mäntsälän seurakunnassa työstetään parhaillaan ympäristökatselmusta, jossa käydään läpi nykytilannetta. Ympäristökatselmus on yksi ympäristödiplomin myöntämisen minimivaatimuksista – ja samalla erinomainen mahdollisuus parantaa jo saman tien seurakunnan ympäristöasioiden tilaa. Ympäristökatselmus on hyvin laaja ja perusteellinen, sillä siinä pureudutaan kaikkiin seurakunnan osa-alueisiin: toimintaan ja talouteen, ympäristökasvatukseen, jätehuoltoon ja kierrätykseen, ruokaan, energiaan, hautausmaahan, metsiin sekä liikenteeseen.

”Vastuullista ympäristötoimintaa on esimerkiksi se, että kierrätämme paperin, pahvin, lasin, muovin ja biojätteen. Hautausmaalla on puutarhajätteelle omat keräysastiansa”, seurakunnan ympäristövastaava, hallintopastori Niko-Pekka Ovaskainen kertoo.

”Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä, eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Viimeisin öljylämpökohde muutettiin ilma-vesilämpöön vuonna 2023. Jo usean vuoden ajan seurakunnan kiinteistöissä käytetty sähkö on ollut vihreää sähköä.”

Mäntsälän seurakunnassa on myös siirrytty enenevissä määrin paperittomaan toimintaan kaikessa sellaisessa toiminnassa, jossa se on mahdollista. Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostetaan ympäristökasvatukseen, diakoniatyössä jaetaan hävikkiruokaa.

Jatkuva prosessi, jossa pyritään aina vähän parempaan

Ympäristökatselmuksen jälkeen Mäntsälän seurakunnalle laaditaan oma ympäristöohjelma, johon kirjataan tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Kun ympäristökatselmus on tehty ja ympäristöohjelma hyväksytty kirkkoneuvostossa, seurakunta pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta. Auditoinnin tarkoituksena on saada puolueeton arviointi ympäristöasioiden hoidon tasosta.

Jos kaikki menee hyvin, eikä lisätoimenpiteitä tarvitse tehdä, auditoinnin jälkeen tuomiokapituli esittää Kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä Mäntsälän seurakunnalle. Kirkkohallituksen myöntämä Kirkon ympäristödiplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi kalenterivuotta, jonka jälkeen sitä tulee hakea uudelleen.

Mäntsälän seurakunnan tavoitteena on pyytää auditointia toukokuussa, mutta todennäköisesti auditointi toteutunee tuomiokapitulin aikatauluista riippuen vasta loppukesän aikana. Kirkon ympäristödiplomin myöntäminen tapahtuisi puolestaan aikaisintaan syyskuussa.

Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla, tuomiokapituleilla sekä Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Myös piispantarkastuksen yhteydessä vuonna 2023 Mäntsälän seurakuntaa kannustettiin ryhtymään toimiin Kirkon ympäristödiplomin saavuttamiseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite tulee täyttymään juuri oikeaan aikaan.

25.3.2024 11.39