Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien jälkeinen järjestäytyminen: kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Rauno Saarnio, kirkkoneuvostoon uudet jäsenet ja varapuheenjohtaja

Kuvassa vasemmalla kirkkovaltuuston puheenjohtaja Rauno Saarnio, keskellä varapuheenjohtaja Saija Hellström...

Kuvassa vasemmalla kirkkovaltuuston puheenjohtaja Rauno Saarnio, keskellä varapuheenjohtaja Saija Hellström ja oikealla kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Matalamäki. Kuvat on ottanut mäntsäläläinen valokuvaaja Pauliina Anttila.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valittu uusi kirkkovaltuusto kokoontui Mäntsälän seurakunnassa ensimmäisen kerran 18.1.2023. Ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto teki henkilövalintoja toimikaudelle 2023–2024.

Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Rauno Saarnion ja varapuheenjohtajaksi Saija Hellströmin. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Pirkko Matalamäki ja jäseniksi Ilkka Allonen, Hans Hammert, Heidi Hoffman, Susanna Koivula, Tiina Salmi-Carlson, Sirpa Suvanto, Tomi Vehkajärvi, Tarja Vierikko ja Toni Virtanen. 

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, ja kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Vuonna 2023 kirkkovaltuuston kokoukset pidetään seurakuntakeskuksessa klo 17.30 keskiviikkona 7.6., torstaina 2.11. ja torstaina 7.12. Tervetuloa!

Kirkkovaltuusto on Mäntsälän seurakunnan ylin päättävä elin, johon kuuluu 27 luottamushenkilöä. Kirkkovaltuusto päättää muun muassa virkojen perustamisesta sekä talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä.

Kirkkoneuvosto puolestaan johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Tarja Meijer. Kirkkoneuvosto kokoontuu vuonna 2023 torstaisin 31.8., 28.9., 26.10., 16.11. ja 7.12. 

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa verkkosivuillamme. Kirkkovaltuuston pöytäkirjat löytyvät täältä ja kirkkoneuvoston täältä.

Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. Kirjalliset aloitteet osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet ja valmistelee kirkkovaltuuston päätösvaltaan liittyvät aloitteet. Aloitteeseen liitetään aloitteen tekijän yhteystiedot, ja aloitteen tekemisestä saa lisätietoja kirkkoherralta.
 

29.5.2023 12.12