Uutislistaukseen

Marraskuun vaaleissa vaikutetaan Mäntsälän seurakunnan tulevaisuuteen

Kirkkovaltuusto ja Tarja Meijer ovat kokoontuneet valokuvaan kirkkovaltuuston kokouksessa 9.2.2022, kun kir...

Puheenjohtaja Päivi Puustisen (eturivissä toinen vasemmalta) mielestä päättyvän valtuustokauden tärkein päätös tehtiin kirkkovaltuuston kokouksessa 9.2.2022, kun kirkkoherraksi valittiin Tarja Meijer (eturivissä ensimmäinen oikealta).

Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 27 jäsentä vuoden 2023 alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Vaikuttamaan pääsee joko asettumalla ehdolle tai äänestämällä ehdokasta, joka ajaa itselle tärkeitä asioita.

”Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka päättää monista keskeisistä asioista, kuten toiminnan ja talouden suunnasta, rakennushankkeista, kirkollisverosta sekä virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta”, kirkkoherra Tarja Meijer kertoo.

”Pöydälle tulee asioita metsänhoidosta uuden työntekijän rekrytoimiseen. Luottamushenkilö voi tehdä myös aloitteita tärkeinä pitämistään asioista.”

Vielä ehtii asettua ehdolle

Seurakuntavaaleissa täysi-ikäiset konfirmoidut kirkon jäsenet voivat asettua ehdolle liittymällä olemassa oleville ehdokaslistoille tai perustamalla oman valitsijayhdistyksen. Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 15.9.2022 klo 16. 

”Olisi hienoa, että saisimme kaikenlaisia ihmisiä ehdolle”, Tarja Meijer toivoo.

Mäntsälän seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana kohta 12 vuotta toimineen Päivi Puustisen mielestä kirkkovaltuutettuna pärjää hyvin, kun on aktiivinen, asioista kiinnostunut, vaikuttamishaluinen sekä yhteistyökykyinen: 

”Valtuutettu ottaa kantaa osallistumalla keskusteluihin, perehtymällä asioihin ja tekemällä valtuustoehdotuksia. Samalla oppii uusia asioita seurakunnan toiminnasta ja saa kokonaiskuvaa työstä, joka on todella paljon laajempaa ja monipuolisempaa kuin osaa ajatellakaan.”

Työ kirkkovaltuustossa on mielenkiintoista ja vaihtelevaa

Kirkkovaltuustossa tutustutaan monenlaisiin ihmisiin ja näkemyksiin sekä perehdytään kotiseurakunnassa tapahtuviin asioihin, toiminnan arvopohjaan ja hengellisyyteen. 

”Yhdessä tekeminen tuntuu hyvältä ja palkitsevalta”, Tarja Meijer sanoo.  

”Oma ryhmä on tärkeä ajatusten vaihdossa, mutta yhteistyötä tehdään kaikkien valtuutettujen kesken”, Päivi Puustinen jatkaa. ”Tämä on sitä yhteisöllisyyttä, tutustutaan toisiimme!”

Kaikkein tärkeimmäksi päätökseksi pian päättyvällä valtuustokaudella Päivi Puustinen nostaa uuden kirkkoherran valinnan, joka tuli ajankohtaiseksi kirkkoherra Mikko Seppälän siirtyessä eläkkeelle loppukeväästä.

”Valtuutetuille on tietysti tärkeää myös tuoda esiin seurakuntalaisilta kuulemiaan ajatuksia ja ehdotuksia.”

Lisää merkityksellisyyttä elämään

Vaikuttamismahdollisuuksien ei tarvitse jäädä vain kirkkovaltuustossa toimimiseen, sillä kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan jäsenet kirkkoneuvostoon, joka puolestaan johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Kokouksia on useammin kuin kirkkovaltuustossa.

Kirkkoneuvoston lisäksi on työryhmiä, joihin voi liittyä omien mieltymysten mukaan. Valtuutetuissa on monien eri alojen asiantuntijoita, ja työryhmissä valtuutettu voi tuoda uutta tietoa ja näkemystä niissä käsiteltäviin asioihin. Työryhmistä saa paljon tietoa esimerkiksi diakoniatyön, kirkkomusiikin tai varhaiskasvatuksen toiminnasta ja työntekijöistä. 

”Pitkällä valtuustokaudellani olen saanut elämääni iloa ja merkityksellisyyttä, tietoa ja ystäviä”, Päivi Puustinen kiittelee.

”Olen oppinut paljon siitä, miten seurakunta toimii. Ja olen oppinut arvostamaan seurakunnan työntekijöiden monipuolista toimenkuvaa ja esimerkiksi sitä, miten kaikki vaikeana korona-aikana pystyivät muuttamaan toimintaansa ja toimimaan erikoisissa olosuhteissa. Seurakunnan yhteistyö monien eri tahojen kanssa on ollut hienoa.” 

Vaikuttaa voi myös äänestämällä

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 ja varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022. Äänestää saavat viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Äänestäjät voivat tutustua ehdokkaisiin muun muassa lokakuussa avautuvassa kirkon vaalikoneessa.

Lue lisää:
mantsalanseurakunta.fi/seurakuntavaalit

24.8.2022 11.46